Ur SLU:s kunskapsbank

Sensorer kan påvisa parasitsmitta

Senast ändrad: 06 juli 2023
Sensorförsedda lamm i försök, foto.

Mag-tarmparasiter är vanliga hos betesdjur, och parasitsmitta är en viktig orsak till nedsatt hälsa och produktivitet. Det enklaste och vanligaste sättet att kontrollera smittan är att avmaska djuren.

Dock har en överanvändning av avmaskningsmedel lett till en omfattande utveckling av resistens hos parasiterna och därmed ett behov av alternativa metoder för tidig upptäckt av parasitinfektion hos betesdjur. En väg som föreslagits är automatiska beteendeobservationer som på sikt skulle kunna möjliggöra behovsinriktad behandling av betesgrupper eller enstaka djur i dessa.

Vi har undersökt effekten av infektion av mag-tarmparasiter på aktivitets- och idisslingsmönster hos förstagångsbetande stutar samt på aktivitetsmönster hos lamm. I försöken användes kommersiellt tillgängliga sensorer.

Resultaten visar att obehandlade stutar hade ökad liggtid, lägre aktivitetsnivå och förändrat idisslingsmönster under den första tiden av infektionen, jämfört med de som var avmaskade. Obehandlade lamm hade kortare daglig liggtid samt lägre aktivitet jämfört med avmaskade lamm.

Sammanfattningsvis visar våra resultat att djurs beteende förändras om de är infekterade av mag-tarmparasiter. Resultaten visar även på en potentiell användning av automatiserade beteendeobservationer som ett känsligt verktyg för att kunna påvisa parasitinfektion.

Referenser

Högberg N, Hessle A, Lidfors L, Baltrušis P, Claerebout E, Höglund J. 2021. Subclinical nematode parasitism affects activity and rumination patterns in first-season grazing cattle. Animal 15, 100237.

Högberg N, Hessle A, Lidfors L, Enweji N, Höglund J. 2021. Nematode parasitism affects lying time and overall activity patterns in lambs following pasture exposure around weaning. Veterinary Parasitology 296, 109500.

Länkar till artiklarna

https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100237

https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109500


Kontaktinformation

Niclas Högberg, postdoktor
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för epidemiologi, SLU
niclas.hogberg@slu.se, 018-67 29 5