Ur SLU:s kunskapsbank

Möjligt att avla för bättre råmjölk?

Senast ändrad: 04 april 2024
Ko med nyfödd kalv

Råmjölk är livsviktigt för den nyfödda kalvens överlevnad. Via råmjölken får kalven skyddande antikroppar från kon. Tillförsel av råmjölk i tillräcklig mängd och så tidigt som möjligt är en grundförutsättning för en bra start för kalven och leder även till bättre förutsättningar som vuxen. Det finns emellertid en stor individuell variation i mängden antikroppar i råmjölk hos mjölkkor och i upptaget av dessa antikroppar hos kalvar.

Variationen går inte att bara förklara med skötselfaktorer och hur råmjölken utfodras. I denna studie ville vi därför undersöka om det finns genetiska faktorer som kan förklara variationen och i så fall hur stor inverkan genetiken har.

Under en tvåårsperiod samlade vi in råmjölksprover från 1340 mjölkkor och serumprover från 886 kalvar i SLU:s försöksbesättningar Lövsta och Röbäcksdalen samt Lantmännens försöksgård Viken. Mängden antikroppar bestämdes med olika metoder. Genetiska data för alla djur samlades in, liksom information om råmjölksrutiner, hälsa och produktion.

Resultaten visar att det finns en måttlig till hög ärftlighet i upptaget av antikroppar hos kalv och en måttlig ärftlighet för mängden antikroppar i råmjölken, vilket gör det möjligt att avla för att förbättra dessa egenskaper. Den enklaste och vanligast förekommande metoden för att uppskatta upptaget hos kalv (totalprotein i serum) hade dessvärre en låg ärftlighet. Användning av denna metod bidrar därmed inte till något större avelsframsteg. Däremot kan ett enkelt instrument för att uppskatta mängden antikroppar i råmjölk, en s.k. Brix-refraktometer, användas i avelsarbetet för att förbättra råmjölkskvaliteten hos våra mjölkkor.

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1186/s12711-022-00758-y

Referens

Cordero-Solorzano J, de Koning DJ, Tråvén M, de Haan T, Jouffroy M, Larsson A, Myrthe A, Arts JAJ, Parmentier HK, Bovenhuis H, Wensman JJ. 2022. Genetic parameters of colostrum and calf serum antibodies in Swedish dairy cattle. Genetics Selection Evolution 54, 68