Ur SLU:s kunskapsbank

Håll hästen slank!

Senast ändrad: 07 december 2021

I en studie på 201 islandshästar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och isländska Holar University visat att det finns ett linjärt samband mellan hästars hull och insulinkoncentration i blodet. Ju mer fett på kroppen hästarna har, desto högre insulinkoncentration.

Förhöjd insulinkoncentration är inte en fördel, vare sig för prestation eller för hälsa. Om det utvecklas till minskad känslighet för insulin, ökar risken för fång.

Sambandet mellan högt hull och förhöjd insulinkoncentration i blodet sågs i en tidigare studie där både islandshästar och varmblodiga travhästar ingick, men eftersom travhästarna var slankare än islandshästarna gick det inte att klargöra om det var en renodlad effekt av hull eller om det också fanns en rasskillnad.

Den aktuella studien visar att sambandet finns där, även inom ras. Hästarna som ingick i studien var friska och hade en variation i hull som är representativ för ridhästar. Forskarna vill därför göra hästägare uppmärksamma på att även mindre mängder "överflödsfett" påverkar hästarna och på sikt kanske ökar risken för fång.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-016-0258-8

Referens

Jansson, A. StefansdottirG.J. and S. Ragnarsson 2016. Plasma insulin concentration increases linearly with body condition in Icelandic horses. Acta Vet. Scand. 58:76.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06