Ur SLU:s kunskapsbank

Hästunderstödda insatser bra för neurologiskt sjuka

Senast ändrad: 03 juni 2021
Häst och kvinna

Neurologisk sjukdom eller skada medför ofta funktionsnedsättning, problem i vardagen och nedsatt livskvalitet och hälsa. I en kontrollerad vetenskaplig studie som genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt hur hästunderstödda aktiviteter kan påverka vardagen, livskvalitet och hälsa hos neurologiskt sjuka.

Fjorton personer med neurologisk sjukdom eller skada deltog i en hästunderstödd aktivitet med ridning en gång per vecka som vardagsmotion. Aktiviteten leddes av en OHI-certifierad legitimerad arbetsterapeut. Deltagarna följdes under ett år och hade innan studien startades ingen regelbunden fysisk fritidsaktivitet.

I studien ingick förutom ryttarna två kontrollgrupper med personer med neurologisk skada eller sjukdom: "Aktiv", som bestod av 147 personer med flera fritidsaktiviteter per vecka, och "Passiv" som bestod av 29 personer utan fritidsaktivitet. Alla deltagare i studien fick besvara enkäter vid tre tillfällen under året och de som deltog i den hästunderstödda aktiviteten intervjuades dessutom några månader efter projektets avslutning.

Studien visar att upplevelsen av vardagen som meningsfull ökade hos ryttarna och den självupplevda hälsan förbättrades kraftfullt. Detta kunde säkerställas statistiskt även i förhållande till kontrollgrupperna. Intervjuerna visade att insatsen stärkte både förmågor och välbefinnande, vardagen fick mer struktur och självbilden påverkades.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ijerph17072431

Referens

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M., Grahn, P. Equine-Assisted Intervention to Improve Perceived Value of Everyday Occupations and Quality of Life in People with Lifelong Neurological Disorders: A Prospective Controlled Study (2020). Int J. Environ. Res. Public Health, 17,2431.


Kontaktinformation

Anna María Pálsdóttir, Universitetslektor
Institutionen för människa och samhälle,
SLU Alnarp

E-post: anna.maria.palsdottir@slu.se
Telefon: +4640415536, +46730853219