Ur SLU:s kunskapsbank

Nya avelsindex ger hästuppfödare nya möjligheter

Senast ändrad: 18 maj 2021

Inom svensk varmblodsavel har man sedan länge skattat avelsindex baserat på resultat från tävlingar och unghästtester. Avelsindexet är en sammanvägning av hästens egna och släktingars resultat, och ger ett objektivt mått på vad hästen förväntas nedärva till sina avkommor.

År 2013 infördes en ny typ av protokoll vid unghästtest där 50 egenskaper avseende exteriör, gångarter och hoppning beskrivs objektivt utan att värderas. Exempel på egenskaper som beskrivs är bogens lutning, steglängd och avsprångets riktning i hoppning. I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes om den nya informationen som registreras vid unghästtesterna kan användas som ett verktyg i avelsarbetet.

Studien visade att de beskrivna egenskaperna är ärftliga och därmed kan användas för att skatta avelsindex. Resultaten visade också vilka varianter av de objektivt beskrivna egenskaperna som bäst speglar avelsmålen och därmed premieras i avelsarbetet. Till exempel får en häst med mer elastiska rörelser högre gångartsbetyg, ett kraftfullare avstamp i hoppningen ger ett högre betyg för hoppteknik, och varken intåad eller uttåad är gynnsamt för extremiteternas korrekthet.

Resultaten av studien har omsatts i praktiken och avelsindex för de 50 egenskaperna finns nu på www.blup.se och kan användas av uppfödare vid matchning av hingst och sto.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jbg.12311

Referens

Viklund Å, Eriksson S. Genetic analyses of linear profiling data on 3‐year‐old Swedish Warmblood horses. J Anim Breed Genet. 2018;135:62–72. https://doi.org/10.1111/jbg.12311