Ur SLU:s kunskapsbank

Orsak till miniatyrstorlek hos häst klarlagd

Senast ändrad: 27 december 2021

En kombination av gener som påverkar hästars mankhöjd har nyligen upptäckts. Tillsammans kan specifika varianter av generna begränsa mankens höjd till 87 cm.

I naturen är kroppsstorlek hos djur en viktig parameter för överlevnad. I och med domesticeringen av husdjur har kroppsstorleken förändrats, både till större och mindre än hos vilda släktingar. Val av avelsdjur för att stärka olika egenskaper, som prestation, färg och kroppsstorlek, lämnar tydliga avtryck i arvsmassan.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med kollegor från University of Veterinary Medicine i Hannover undersökt arvsmassan hos två miniatyrshetlandsponnyer (max 87 cm i mankhöjd) och en shetlandsponny av standardstorlek (max 107 cm i mankhöjd).

Forskarna fann fyra gener som gemensamt bidrar till låg mankhöjd. Variationer i de fyra generna förklarar 72 % av storleksvariationen bland shetlandsponnyer och vissa andra mindre hästraser. Vidare undersökningar visade att den upptäckta variationen i de fyra samverkande generna förekom redan för mer än 1000 år sedan.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12864-018-4877-5

Referens

J Metzger, J Rau, F Naccache, L Bas Conn, G Lindgren and O Distl. Genome data uncover four synergistic key regulators for extremely small body size in horses. BMC Genomics (2018), 19:492