Ur SLU:s kunskapsbank

Ärftliga faktorer påverkar risken för livmoderinflammation

Senast ändrad: 09 december 2021
Golden retriever

Livmoderinflammation är en vanlig sjukdom som drabbar var femte tik i Sverige före 10 års ålder. Sjukdomen orsakas av en kombination av faktorer och risken att drabbas varierar mellan olika hundraser. Golden retriever är en av de raser som ofta drabbas och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har undersökt vilka ärftliga faktorer hos dessa hundar som påverkar risken att utveckla livmoderinflammation.

I studien samlades blodprov från 196 golden retrievertikar varav 98 hade diagnostiserats med pyometra och 96 var okastrerade friska tikar äldre än 7 år. DNA från tikarnas arvsmassa preparerades och genetiska markörer analyserades.

En variant av genen ABCC4 kunde identifieras som riskvariant och sågs oftare hos tikar som utvecklat livmoderinflammation (40 %) än hos friska tikar (10 %). Ytterligare en riskvariant identifierades som eventuellt kan bidra till ökad risk för sjukdom. Endera eller båda dessa genvarianter förekom hos 96 % av tikarna med livmoderinflammation, att jämföras med hos 70 % av de friska tikarna.

Studiens resultat tyder på att en variant av ABCC4-genen, eventuellt tillsammans med andra genvarianter, kan öka risken för att utveckla livmoderinflammation hos golden retrievertikar. Forskargruppen planerar att ta fram ett gentest för genvarianten men testet kommer endast att användas i forskningssyfte tills genvarianternas betydelse för utvecklingen av pyometra är närmare känd.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-021-95936-1  

Referens

Arendt, M., Ambrosen, A., Fall, T. et al. The ABCC4 gene is associated with pyometra in golden retriever dogs. Sci Rep 11, 16647 (2021).


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se