Ur SLU:s kunskapsbank

Ärftligt skydd mot sköldkörtelrubbning hos vissa hundar

Senast ändrad: 03 juni 2021
Riesenschnauzer. Foto.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Uppsala universitet, Svenska Riesenschnauzerrasklubben och ett stort antal svenska veterinärkliniker kartlagt den genetiska bakgrunden till sköldkörtelrubbning hos hund. Sköldkörtelrubbning är den vanligaste hormonsjukdomen hos hund och sjukdomen drabbar riesenschnauzer oftare än andra raser. Genom att öka kunskapen om sjukdomen hoppas forskarna kunna bidra till bättre framtida diagnostiska metoder för både hundar och människor.

Samarbetet påbörjades för 20 år sedan med insamling av journaldata och DNA-prov från hundar i rasen riesenschnauzer. Under projektets gång har forskargruppen publicerat ett antal vetenskapliga artiklar rörande sjukdomens förekomst i rasen och olika geners koppling till utvecklande av sjukdomen.

Genom fördjupade analyser har gruppen nu lyckats påvisa en specifik förändring i arvsmassan hos vissa individer som verkar skydda hundarna mot att utveckla sjukdomen, en genetisk förändring vars motsvarighet också finns hos människa. Hos hund kan den påvisade förändringen på sikt underlätta val av avelsdjur. Idag rekommenderas provtagning som tidigt avslöjar sjukdomsförekomst för alla potentiella avelsdjur i rasen.

Studien visar också att sköldkörtelrubbning hos hund inte är en samlad sjukdom. Precis som hos människa rör det sig istället om många sjukdomsvarianter där olika genförändringar orsakar en snarlik sjukdomsbild.

Forskningen har bedrivits inom ramen för ett större EU-projekt (LUPA) där hundars arvsmassa studeras för att klarlägga ärftligheten hos komplexa sjukdomar som drabbar både hundar och människor. Arbetet har finansierats med stöd av European Research Council, Vetenskapsrådet, forskningsrådet Formas, och Agria och SKK Forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12864-020-6700-3

Referens

Matteo Bianchi, Nima Rafati, Åsa Karlsson, Eva Murén, Carl-Johan Rubin, Katarina Sundberg, Göran Andersson, Olle Kämpe, Åke Hedhammar, Kerstin Lindblad-Toh, Gerli Rosengren Pielberg Whole-genome genotyping and resequencing reveal the association of a deletion in the complex interferon alpha gene cluster with hypothyroidism in dogs. BMC Genomics 21, 307 (2020).


Kontaktinformation

Åke Hedhammar
Professor emeritus vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); smådjursmedicin

Telefon: +46706222796
E-post: ake.hedhammar@slu.se