Ur SLU:s kunskapsbank

Hög förekomst av övre luftvägssjukdomar kan kopplas till trubbnosighet

Senast ändrad: 04 september 2023
Trubbnosig hund

Övre luftvägssjukdomar är vanligt förekommande hos hund. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt vilka raser som löper hög risk att drabbas av denna typ av sjukdomar, och om det finns någon koppling mellan trubbnosighet och sjukdomar i övre luftvägarna.

Studien genomfördes med hjälp av Agria Djurförsäkrings databas och inkluderade 450 000 hundar som var försäkrade under åren 2011–2016. Tretton raser hade en ökad risk att drabbas av övre luftvägssjukdomar; engelsk bulldogg, japansk chin, pomeranian, norwichterrier, mops, irländsk varghund, bostonterrier, fransk bulldogg, chihuahua, yorkshireterrier, cavalier king charles spaniel, boxer, och mellanpudel. Av dessa tretton raser var åtta av trubbnosig typ, vilket ledde till slutsatsen att trubbnosiga hundraser var överrepresenterade och löpte en högre risk att drabbas av sjukdom i övre luftvägarna än icke trubbnosiga raser. Vidare påvisades att hundar av rasen fransk bulldogg med övre luftvägsdiagnos hade en avsevärt kortare genomsnittlig livslängd (3,6 år) än övriga hundar med övre luftvägssjukdomar.

Studien finansierades av Ingeborg Ögrens fond vid SLU.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-023-35466-0

Referens

Dimopoulou, K. Engdahl, J. Ladlow, G. Andersson, Å. Hedhammar, E. Skiöldebrand, I. Ljungvall. The epidemiology of upper respiratory tract disorders in a population of insured Swedish dogs (2011–2014), and its association to brachycephaly. Scientific Reports 13, 8765 (2023). 


Kontaktinformation

Maria Dimopoulou

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper och klinikveterinär vid SLU Universitetsdjursjukhuset, smådjurskliniken

Telefon: +4618672680
E-post: maria.dimopoulou@slu.se