Ur SLU:s kunskapsbank

Omogna spermier till hjälp vid bevarande av hotade kattdjur

Senast ändrad: 20 december 2019

Många av världens vilda kattdjur klassas som hotade arter och vissa närmar sig kritiskt låga antal. På grund av detta sparas genetiskt material i form av spermier i genbanker. Tamkatten har visat sig vara ett bra modelldjur som kan hjälpa forskare att studera tekniker för bevarande av spermier vilka sedan kan tillämpas på andra kattdjur.

I brist på mogna ejakulerade spermier används vanligen omogna spermier från bitestikelsvansen i bevarandet av hotade arter. I den här studien undersöktes om ännu mer omogna spermier från bitestikelkroppen är värda att samla för att spara ytterligare genetiskt material. Omogna kattspermier från bitestikelns kropp respektive svans jämfördes avseende förmågan att befrukta äggceller i laboratoriemiljö (IVF). Testiklarna och äggstockarna som användes i studien togs från katter som av andra skäl genomgick kastration på vanliga veterinärkliniker.

Resultaten visade att spermier från båda regionerna hade liknande förmåga att befrukta äggceller men att de något mer mogna spermierna från bitestikelns svans gav en lite högre andel embryon som utvecklades vidare. Detta innebär att man genom att även bevara spermier från bitestikelkroppen kan öka mängden genetiskt material som går att använda för bevarande av hotade kattdjursarter.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X16301285

Referens:

Panisara Kunkitti, Eva Axnér, Ann-Sofi Bergqvist, Ylva Sjunnesson. In vitro fertilization using frozen-thawed feline epididymal spermatozoa from corpus and cauda regions. Theriogenology. Volume 86, Issue 6, 2016, Pages 1403–1408.


Kontaktinformation

Ylva Sjunnesson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se