Ur SLU:s kunskapsbank

Rädda regnskogen med olja och protein från jäst

Senast ändrad: 04 april 2024
Röd jäst, foto.

Jästprotein och jästolja producerat från cellulosa från trä och halm kan användas som alternativa protein- och fettkällor i fiskfoder. Vattenbruk är en snabbt växande industri och fisk är ett viktigt livsmedel. Fiskmjöl och fiskolja är fortfarande de vanligaste foderråvarorna i odlingen, men för hållbar tillväxt inom vattenbruket behövs andra alternativ.

I Europa kompletteras fiskmjöl och fiskolja allt oftare med växtprodukter, såsom sojaprotein och sojaolja, palm- och rapsolja, men även dessa är begränsade resurser som också kan användas direkt som livsmedel. Användningen av växtolja är alltså inte långsiktigt hållbar. Sojabönor och oljepalmer odlas ofta på avverkade regnskogsarealer, men även rapsolja kan ge stort CO2-avtryck.

För att tillverka jästprotein visade sig skogsavfall (tallhydrolysat) tillsammans med slakteriavfall från höns vara ett bra substrat. Jästoljan producerades från halm och björkråvara (omkring 50 % olja av totala biomassan), vilket gav en bra ersättning för växtolja i försök med röding.

I vår forskning vill vi fortsätta optimera jästoljeproduktion baserad på cellulosa, och hoppas att processen även kan ge andra värdefulla komponenter.

Länkar till artiklar

Jäst som proteinkälla:

https://doi.org/10.1186/s12934-020-1287-6;

https://doi.org/10.1007/s00449-019-02271-x

Oljeackumulerande jäst:

https://doi.org/10.1038/s41598-018-34232-x;

https://doi.org/10.1007/s00253-018-9081-7;

https://doi.org/10.1002/yea.3160

Referenser

Jäst som proteinkälla

Lapeña D, Kosa G, Hansen LD, Mydland LT, Passoth V, Horn SJ, Eijsink VGH. 2020. Production and characterization of yeasts grown on media composed of spruce-derived sugars and protein hydrolysates from chicken by-products. Microbial Cell Factories 19, 19

Lapeña D, Olsen PM, Arntzen MØ, Kosa G, Passoth V, Eijsink VGH, Horn SJ. 2020. Spruce sugars and poultry hydrolysate as growth medium in repeated fed-batch fermentation processes for production of yeast biomass. Bioprocess and Biosystems Engineering 43, 723-736

Oljeackumulerande jäst

Blomqvist J, Pickova J, Tilami SK, Sampels S, Mikkelsen N, Brandenburg J, Sandgren M, Passoth V. 2018. Oleaginous yeast as a component in fish feed. Scientific Reports 8, 15945

Brandenburg J, Poppele I, Blomqvist J, Puke M, Pickova J, Sandgren M, Rapoport A, Vedernikovs N, Passoth V. 2018. Bioethanol and lipid production from the enzymatic hydrolysate of wheat straw after furfural extraction. Applied Microbiology and Biotechnology 102, 6269-6277

Brandenburg J, Blomqvist J, Pickova J, Bonturi N, Sandgren M, Passoth V. 2016. Lipid production from hemicellulose with Lipomyces starkeyi in a pH regulated fed batch cultivation. Yeast 33, 451-462


Kontaktinformation

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID