TRACED: nya metoder att spåra farliga ämnen i våra vatten

Senast ändrad: 29 maj 2024
Utsikt mot sjö från strand med utlopp  från vattendrag. Foto.

Det övergripande målet för projektet TRACED är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförening. Målet är förbättrade förutsättningar att förstå och hantera de föroreningskällor som påverkar vattenmiljön.

TRACED fokuserar på att spåra källor på lokal nivå, det vill säga i närområdet. Att identifiera lokala källor är avgörande för att ta välgrundade beslut gällande kostnadseffektiva riskhanteringsåtgärder. Befintliga data och nya data från fältmätningar inom projektet ska användas för att vidareutveckla nuvarande metodik. Vättern och Bottenhavet har bedömts som extra intressanta områden med komplexa föroreningssituationer och har därför valts ut som fallstudier.

Ett annat mål med TRACED är att förenkla nuvarande metodik så att fler kan använda den och att den blir mindre kostsam. Det leder förhoppningsvis till att ny kunskap växer fram till stöd för miljömyndigheterna i deras arbete mot en renare miljö. Den nya metoden som tas fram inom projektet kommer att göras tillgänglig för att främja transparenta och robusta undersökningar i framtiden.

Fakta:

Projektledare är Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet bedrivs i samarbete med Umeå universitet, SGU, Chalmers och Göteborgs universitet.

Beviljade medel: 4 999 942 kr

Finansiär: Naturvårdsverket

Projekttid: 1 mars 2024–28 februari 2027