AlgTox: kompetenscentrum för algtoxinanalyser och växtplanktonblomningar

Senast ändrad: 25 mars 2024
kolv med prov från algblomning.

Vi kan förvänta oss att giftiga algblomningar blir allt vanligare i takt med att klimatet förändras. En bättre förståelse för vilka toxiner alger producerar och under vilka omständigheter detta sker kommer därför att bli allt viktigare. För att möta dessa utmaningar lanserar vi nu ett kompetenscentrum för analys av algtoxiner och toxiska algers biologi.

Kompetenscentret är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Livsmedelsverket, med målet att samla in insikter om toxiska algblomningar, påverkan på vattenkvaliteten och våra akvatiska resurser. Vi kommer att ta itu med frågor som när och var toxinerna produceras, och vilka specifika toxiner som produceras av olika arter och populationer. Inom centret kommer vi också att utveckla effektiva rutiner för provtagning och analys av toxiner, i syfte att undersöka möjligheterna att inkludera algtoxinanalyser i regelbunden övervakning av vattenkvaliteten.

Läs mer på vår engelskspråkiga sida.

Fakta:

Projektets officiella namn: Upprättande av Centrum för miljöövervakning av algtoxiner – från provtagning till kommunikation med allmänheten

Budget: 3 000 000 SEK

Finansiär: Board of Agriculture/EU funded

Planerad projektperiod: 2023-2025