Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Senast ändrad: 19 februari 2024
Får vid elstängsel

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid de senaste versionerna.

Viltskadecenters rekommendationer syftar till att rovdjursavvisande stängsel (RAS) som finansieras med skattemedel ska hålla hög kvalitet och god funktion under många år. Vi bedömer att de rekommenderade stängseltyperna kan anses vara rovdjursavvisande mot framför allt varg och björn när de är korrekt uppsatta och underhållna.

Viktigast med RAS är väl spända nät eller eltrådar samt avståndet mellan stängsel och mark. Hörnkonstruktionerna måste vara kraftiga för att nät och trådar ska kunna spännas ordentligt och för att de ska stå stadigt under många år. Spänningen över eltrådar ska ligga på lägst 4 500 volt (V). Villkoren ska vara uppfyllda under hela betessäsongen.

Rekommendationerna följer innehållet i boken "Stängsling mot stora rovdjur" (se nedan). På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Observera! Det finns flera produkter på marknaden som saluförs som "rovdjurs-" eller "vargstängsel" och liknande hos olika stängselförsäljare. Länsstyrelser och lantbrukare måste kontrollera att de stängsel som sätts upp som "rovdjursavvisande stängsel" (RAS) verkligen uppfyller Viltskadecenters rekommendationer och inte andras definitioner. 

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

VViltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS) 2024-02-16

Läs mer om bidrag till RAS här: VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Checklista

Här finns en förenklad checklista för de moment som är avgörande för rovdjursavvisande stängsel. Listan används av länsstyrelsen vid handläggning och besiktning av bidragsstängsel.

VSC Checklista RAS 2023-11-15

Priser för material till RAS

Viltskadecenter har sammanställt materialkostnader för fyra exempel på  rovdjursavvisande stängsel: Priser för material till RAS (pdf)

Film

I filmen Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel går vi igenom de viktigaste delarna för RAS.

Film VSCs rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel

Bok

Viltskadecenters bok innehåller praktiska råd och handledning kring olika stängslingsmoment. Beställ boken gratis här.

Stängsling mot stora rovdjur 2021

Fårnät med eltrådar

 

 

 

 

 

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel följer innehållet i boken. På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Faktablad

Vilka stängsel är bäst mot varg?

Alla typer av stängsel minskar risken för vargangrepp på tamdjur, men i en studie visade sig två stängseltyper vara bättre än de andra: femtrådigt elstängsel och fårnät + två eltrådar (alltså de som kallas för "rovdjursavvisande stängsel" och förkortas "RAS").

Läs mer om studien: Vilka stängsel är bäst mot varg?

Stängsling mot vatten

Risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. I det här faktabladet redovisar vi åtgärder som testats i varierande, men begränsad omfattning. Syftet är att inspirera och sporra till fler idéer och åtgärdsförslag inför framtiden.

Läs mer här: Stängsling mot vatten

OBS! Stängsling över mindre vattendrag/vattenförande diken görs med fördel med hängande plastkedjor. Armeringsjärn och -mattor ska undvikas eftersom de kan utgöra vandringshinder för fisk. 

Stängslingsdagar och demonstrationsstängsel i länen

Viltskadecenter ger inte några egna stängselutbildningar, utan rekommenderar länsstyrelserna att själva ordna olika former av stängslingsdagar/-kurser. Sådana aktiviteter genomförs gärna tillsammans med angränsande län och kunniga entreprenörer i området. Personal från VSC kan medverka i planeringen av sådana tillfällen och delta i mån av tid. Vi kan även vidareförmedla stängslingskontakter.

Målgrupper/medverkande vid stängslingsdagar bör vara såväl personal från länsstyrelsen (besiktningsmän och viltförvaltare) som lantbrukare och intresseorganisationer. De bästa kurserna ges i samverkan med flera intressenter!

Mer att läsa

Angrepp på får bakom rovdjursavvisande stängsel 2019–2021 (VSC faktablad 2022)

Test av stängseltråden RubberGuard Wire (VSC rapport 2022)

Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel i Värmlands län 2001-2015

Tamdjursstängsel och lodjur – försök i djurparker (VSC faktablad 2004)

VSC webbinarium om RAS 2023-11-08

Länk till inspelning av webbinarium

Relaterade sidor: