Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Senast ändrad: 15 november 2021
Får vid elstängsel

Viltskadecenters rekommendationer samt checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid de senaste versionerna.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel följer innehållet i boken "Stängsling mot stora rovdjur" (se nedan). På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Pdf-fil av rekommendationerna:

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS) 2021 (14 november)

Checklista

Här finns en förenklad checklista för de moment som är avgörande för rovdjursavvisande stängsel. Listan används av länsstyrelsen vid handläggning och besiktning av bidragsstängsel.

Checklista rovdjursavvisande stängsel (RAS) 2021 (10 oktober)

Film

I filmen Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel går vi igenom de viktigaste delarna för RAS.

Film VSCs rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel

Bok

Viltskadecenters bok innehåller praktiska råd och handledning kring olika stängslingsmoment. Beställ boken gratis här!

Stängsling mot stora rovdjur 2021

 

 

 

 

 

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel följer innehållet i boken. På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Stängsling mot vatten

Stängsling över mindre vattendrag/vattenförande diken görs med fördel med hängande plastkedjor. Armeringsjärn och -mattor ska undvikas eftersom de kan utgöra vandringshinder för fisk.

Mer att läsa

Stängsling mot vatten (VSC Faktablad 2017)

Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel i Värmlands län 2001-2015

Vilka stängsel är bäst mot varg? (VSC Faktablad 2007)

Tamdjursstängsel och lodjur – försök i djurparker (VSC Faktablad 2004)

 

Relaterade sidor: