Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättningar till tamdjur och hundar

Senast ändrad: 07 mars 2023

Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter
om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5; konsoliderad med ändringsföreskrifter NFS 2019:4

Viltskadecenters rekommendationer

VViltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar (13 februari 2023) pdf

Viltskadecenters rekommendationer är inte ett fristående dokument, utan ska läsas tillsammans med viltskadeföreskrifterna.

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen. 

Priser för material till RAS

Viltskadecenter har sammanställt materialkostnader för fyra exempel på  rovdjursavvisande stängsel: Priser för material till RAS (pdf)

Ersättning för rovdjursangripna tamdjur knyts till prisbasbeloppet

Viltskadecenter föreslår att prisbasbeloppet även används för att anpassa de av Viltskadecenter rekommenderade schablonersättningarna för rovdjursangripna tamdjur varje år. PM rekommenderad ersättning knyts till prisbasbeloppet (pdf)

Renar

Rovdjursskador på renar ersätts på ett annat sätt än övriga tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Relaterade sidor: