Viltskadecenters rekommendationer om bidrag och ersättningar till tamdjur och hundar

Senast ändrad: 15 november 2022

Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter
om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5; konsoliderad med ändringsföreskrifter NFS 2019:4

Viltskadecenters rekommendationer är inte ett fristående dokument, utan ska läsas tillsammans med viltskadeföreskrifterna.

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen. 

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar (15 november 2022)

Renar

Rovdjursskador på renar ersätts på ett annat sätt än övriga tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Relaterade sidor: