Viltskadecenters rekommendationer avseende bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Senast ändrad: 16 februari 2024

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter följande rekommendationer beträffande bidrag och ersättningar för rovdjursangripna tamdjur

Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter
om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5; konsoliderad med ändringsföreskrifter NFS 2019:4

Viltskadecenters rekommendationer

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar (2024)

Viltskadecenters rekommendationer är inte ett fristående dokument, utan ska läsas tillsammans med viltskadeföreskrifterna.

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen. 

Bidrag till förebyggande åtgärder

För att hålla antalet rovdjursangrepp i Sverige på så låg nivå som möjligt rekommenderar VSC att bidrag till förebyggande åtgärder prioriteras enligt följande: 

  1. Akuta åtgärder i samband med rovdjursangrepp
  2. Fårbesättningar i befintliga vargrevir
  3. Fårbesättningar i anslutning till befintliga vargrevir i områden med låg täthet av fårbesättningar. 

Getbesättningar hanteras på samma sätt som fårbesättningar.

Tekniska rekommendationer för konstruktion av RAS

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Priser för material till RAS

Viltskadecenter har sammanställt materialkostnader för fyra exempel på rovdjursavvisande stängsel: Priser för material till RAS (pdf)

Ersättning för rovdjursangripna tamdjur knyts till prisbasbeloppet

Viltskadecenter föreslår att prisbasbeloppet även används för att anpassa de av Viltskadecenter rekommenderade schablonersättningarna för rovdjursangripna tamdjur varje år. PM rekommenderad ersättning knyts till prisbasbeloppet (pdf)

Renar

Rovdjursskador på renar ersätts på ett annat sätt än övriga tamdjur.
Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Relaterade sidor: