Viltskadecenters rekommendationer för att förebygga och ersätta rovdjursskador på tamdjur och hundar

Senast ändrad: 09 december 2021

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för rovdjursskador utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5)

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen.

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar, 3 november 2021

Relaterade sidor: