Besiktning av gröda, riktad information

Senast ändrad: 19 mars 2024

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av gäss, svanar och tranor åt länsstyrelsen.

Manual för fältstöd vid besiktning av skada i gröda

Manual VAS fältstöd 1-1.pdf

Info från FO-Natur

Appen kräver operativsystemet Android 6.0 eller senare. Motsvarigheten på Applesidan vet vi inte än.

Länsstyrelse-användare måste få beställt av behörig chef för att få möjlighet att ta hem appen Survey123 på sin arbetstelefon – i samband med den beställningen ska också tillgången till undersökningen VAS i appen ordnas. Inloggning sker därefter med hjälp av OneTouch-profil. Finns beskrivet i pdf-manualen hur inloggningen sen sker.

Externa användare ska kunna ladda ned appen direkt via Google Play eller motsvarande. Även här ska behörig chef beställa behörighet och access till VAS-fältundersökningsprotokoll. Detta finns också beskrivet i manualen. De ska då få en e-post med användarnamn och ett SMS med ett lösenord som de använder sig av att först logga in på Länsstyrelsernas externa geodataportal (lansstyrelsen.se) och skapa sin användare. Därefter ska de kunna logga in på appen och hämta hem undersökningsprotokollet.

Kontaktadress FO-natur: viltskador@lansstyrelsen.se 

Besiktning av skador på gröda med fältstödet VAS, utbildning 2024-02-12

Inspelning av utbildningen (börjar ca 10 min in i filmen)

Användarmanual för Artportalen

Rapportsystem för växter, djur och svampar

AP_manual.3.0.pdf

Fjäderguiden

Handledning för att artbestämma fjädrar

http://www.fjaderguiden.se/