Inventering av björn

Senast ändrad: 23 september 2021

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in.

Björnspillningsinventeringar har genomförts i större delen av björnens utbredningsområde och utgör idag basen för de beräkningar som finns om björnstammens storlek och utbredning i Sverige. Björnspillningar analyseras på DNA, varvid såväl kön som individ kan fastställas. Analyserna kan bidra till ökad kunskap om björnstammens storlek och förändringar.

Insamlingarna är varje år begränsade till utvalda län. Samlade nationella beräkningar av björnstammen görs vart femte år. Även observationer av björn (Svenska Jägareförbundets Björnobs) tas med i beräkningen av antal och utbredning. Björnar som påträffats döda eller som skjutits under jakt provtas också för DNA. 

Karta över utbredningen av björn

Björn utbredning i Skandinavien

Kartan är baserad på insamlade spillningsprover under den senaste genomförda inventeringen och visar tätheten av björn. Ju mörkare färg desto högre täthet. Proverna insamlas av jägarna som på detta sätt ger ett omfattande bidrag till slutresultatet. Källa: Skandinaviska Björnprojektet

Populationsberäkningar av björn

Björnstammens storlek i Västerbottens län 2019

Björnstammens storlek i Sverige 2017 (Rapport från Skandinaviska björnprojektet, 2018)

Björn, populationsutveckling i Sverige 1850–2017 (graf, Naturvårdsverket)

Björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017

Björnstammens storlek i Norrbottens län 2016

Björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Björnstammens storlek i Västerbotten 2014

Rovdjursinventering: Björn i Sverige 2013/2014 (Naturvårdsverket)

Björnstammens storlek i Sverige 2013 - länsvisa skattningar och trender

Björnstammens storlek i Dalarna, Gävleborg och Värmland 2012

Björnstammens storlek i Norrbotten 2010

Björnstammens storlek i Västerbotten 2009

Björnstammens storlek i Sverige 2008

Björnstammens storlek i Jämtland 2006

Björnstammens storlek i Sverige 1994 och 2000

Länsrapporter av björnspillningsinventeringar

Spillningsinventering av björn i Västerbottens län 2004

Spillningsinventering av björn i Västerbottens län 2009

Spillningsinventering av björn i Västerbottens län 2014

Faktablad från Natuvårdsverket

Inventeringsmetodik för stora rovdjur i Skandinavien
Samlade faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser samt samebyar som ska genomföra inventeringarna. Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: maria.levin@slu.se