Utbildning vid BVF

Senast ändrad: 08 augusti 2022
Student handleds i labb

På BVF undervisar vi på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Undervisningen spänner över stora delar av veterinärutbildningens prekliniska delar och inkluderar bakteriologi, farmakologi, immunologi, parasitologi, patologi, toxikologi, veterinär folkhälsovetenskap (inklusive livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet) och virologi.

Flertalet av BVF:s grundutbildningskurser ingår i veterinärprogrammet men vi utbildar även inom djursjukskötarprogrammet, programmet etologi och djurskydd och programmet djur och hållbarhet mm. 

Många studenter gör sitt examensarbete på BVF. Är du också intresserad? Nedan hittar du förslag på projekt men det går även bra att kontakta oss på bvf.isr@slu.se för att hitta en lämplig handledare om du själv har ett projektförslag inom våra ämnesområden. 


Kontaktinformation

Institutionsstudierektor BVF

Malin Hagberg Gustavsson, bvf.isr@slu.se, +4618671438