DAMFUN: Påverkan från vattenkraftsdammar

Senast ändrad: 03 juni 2024
Vatten rinner fram i stenlagd bäckfåra efter uppdämning. Foto.

Forskningsprojektet DAMFUN kartlägger vilken påverkan vattenkraftsdammar har på ekosystemet. Det fokuserar på de många ekologiska funktioner som finns och kopplingarna mellan vattendrag och deras strandzoner.

Med hjälp av ett integrerat och ekosystembaserat sätt att arbeta, och genom fältförsök och modellering kommer DAMFUN att generera ny kunskap om hur vattenkraftsdammar påverkar utbytet av organismer och energi mellan vattendraget och dess strandzoner. Detta behövs för att

  • upprätthålla den biologiska mångfalden, funktionen och ekosystemtjänster
  • kunna förstå vikten av ekologiska kopplingar mellan närliggande ekosystem
  • att ha kunskap om miljökonsekvenser vid omprövning av tillstånd för vattenkraftsdammar
  • arbeta för ett robust social-ekologiskt system.

Resultatet av DAMFUN kan användas för att modellera hur vattenkraftsdammar påverkar biologisk mångfald i och kring vattendrag. Sådan kunskap är viktig när myndigheterna står inför den omfattande uppgiften att utvärdera tusentals vattenkraftsdammars effektivitet och miljökonsekvenser.

För mer information om projektet, gå till den engelska versionen av den här sidan.