Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd!

Senast ändrad: 10 maj 2021
Fält med lågt, grönt gräs samt en vattenpöl framför en ytavrinningsbrunn. Foto.

Kombinerar lantbrukarens erfarenheter med lokalspecifika data för att hitta de bästa åtgärderna mot näringsämnesläckage.

I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, tar vi tillvara lantbrukarnas egna erfarenheter, kunskaper, mål och visioner. Vi kombinerar dem med den bästa tillgängliga information kring lokalspecifika topografiska, hydrologiska, pedologiska och agronomiska förutsättningar samt modelleringsresultat för att ta fram ett gårdsspecifikt åtgärdsprogram för att minska fosforförluster. 

Således vill vi skräddarsy ett åtgärdsprogram utifrån gårdarnas förutsättningar, utrusta lantbrukaren med information, bakgrundsdata, kunskap och självtillit för att anpassa åtgärder så att de ger högst effekt och en positiv påverkan på företagets lönsamhet.

Studieområden som vi fokuserar på är de 16 pilotgårdarna som ingår i projektet Odling i Balans (OiB). 

Resultat

En slutrapport från projektet och en populärvetenskaplig redovisning finns att läsa i projektbanken hos Stiftelsen Lantbruksforskning.

Läs mer om resultaten i dessa tre vetenskapliga artiklar: