Utbildning

Senast ändrad: 17 april 2019

Här hittar du information om våra utbildningar.

Vi erbjuder en rad olika kurser inom området Växtskyddsbiologi. Dessutom medverkar vi med vår kunskap på kurser inom andra ämnesområden. Vi håller i utbildningar främst inom trädgårdsingenjör-, lantmästar- och hortonom-programmen.

Här nedan finns en sammanställning övervårakurser. För att få mer information om en specifik kurs, gå till SLUs sökbara databasen för kurser.

  Egna kurser

Poäng (hp)

Program

Språk

  Växtskydd, grundkurs 7 Tring/Hort svenska
  Växtskydd, påbyggnadskurs 10 Hort svenska
  Ekologi 10 Hort svenska
  Kemi, ekologi och statistik 10 LMP svenska
  Ekologisk och småskalig odling 15 Frist svenska
  Agroecology Basics 15 Frist engelska
  Management of Pest, Diseases and Weeds 15 Lmp engelska
  Insect Chemical Ecology 15 Frist engelska

 

  Kurser vi deltar i

Poäng (hp)

Program

Språk

  Biologiska system i landskapet 15 Ling svenska
  Park- och naturmarksförvaltning med praktik 15 Lark svenska
  Skötsel av grönytor och naturmarker 15 Ling svenska
  Växt- och markkunskap för Ling 15 Ling svenska
  Växtodling I 20 Lmp svenska
  Växtodling II 10 Lmp svenska
  Botanik för trädgårdsingenjörer 15 Tring svenska
  Botanik för hortonomer 15 Hort svenska
  Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer 8 Tring svenska
  Odlingssystem i trädgårdsföretag 15 Tring/Hort svenska
  Trädgårdsdesign - metod och material 8 Tring svenska
  Frukt-, bär- och vinodling 15 Frist svenska

 

  Doktorandkurser

ECTS

Program

Språk

  Insect Chemical Ecology 4   engelska
 Analytical Methods in Chemical Ecology 6 PDF engelska
  Neurobiology of Insects 4,5   engelska
  Plant Protection Biology   7   engelska
       

Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.isberg@slu.se