Utbildning på grund- och avancerad nivå inom växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 11 november 2021

Institutionen erbjuder en rad olika kurser inom området växtskyddsbiologi, främst för hortonom-, lantmästarkandidat- och trädgårdsingenjörsprogrammen. Dessutom medverkar vi med vår kunskap på kurser inom andra ämnesområden.

Sammanställning över institutionens egna kurser och andra kurser där vi deltar:

Kurser vi deltar i på grundläggande- och avancerad nivå

Grundläggande nivå

Kurskod

Kursnamn

BI1143

Odlingssystem i trädgårdsföretaget (15 hp)

BI1273

Växtproduktion (15 hp)

BI1286

Växtfysiologi (7,5 hp)

BI1304

Botanik och växtfysiologi (7,5 hp)

BI1313

Animalieproduktion I (15 hp)

BI1315

Växtodlingens styrmedel (15 hp)

BI1336

Botanik och växtkännedom (15 hp)

BI1365

Växtfysiologi, grundkurs (15 hp)

BI1367

Växtförädling och växtfysiologi

LK0277

Biologiska system i landskapet      (15 hp)        

LK0323

Urban Agriculture and Social Interaction (15 hp)

LK0341

Inomhusträdgårdens material och design (15 hp)

LK0352

Landskapsförvaltning (15 hp)

LK0354

Skötsel av grönytor och naturmarker (15 hp)

TD0013

Maten idag och imorgon, från olika perspektiv (7,5 hp)

TD0008

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (15 hp) 

TD0010

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

TN0340

Djurhållningens teknologi (15 hp)

EX0844

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap (15 hp)

EX0855

Självständigt arbete i Biologi (15 hp)

EX0885

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap (15 hp)

KE0072

Växters kemi och biokemi (15 hp)

 

 

Avancerad nivå

BI1294

Introduction to Plant Biology for Sustainable Production (15 hp)

BI1309

Horticultural Systems and Future challenges (15 hp)

BI1344

Applied Plant Biotechnology (15 hp)

FÖ0435

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (15 hp)

LB0109

Agroecology and Sustainability of Production Systems (15 hp)

EX0848

Independent Project in Agricultural science (30 hp)