Utbildning på grundnivå inom Växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 02 april 2019

Vi erbjuder en rad olika kurser inom området växtskyddsbiologi. Dessutom medverkar vi med vår kunskap på kurser inom andra ämnesområden. Vi håller i utbildningar främst inom trädgårdsingenjör-, lantmästar- och hortonom-programmen.

Läs mer om våra utbildningar på SLUs utbildningssidor.


Kontaktinformation