Utbildning på grund- och avancerad nivå inom Växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 12 augusti 2019

Institutionen erbjuder en rad olika kurser inom området växtskyddsbiologi, främst för hortonom-, lantmästarkandidat- och trädgårdsingenjörsprogrammen. Dessutom medverkar vi med vår kunskap på kurser inom andra ämnesområden.

Nedan finns en ammanställning över institutionens egna kurser och andra institutioners kurser där vi deltar:

Egna kurser på avancerad nivå

Kurskod

 

Kursnamn

 

Kursledare

BI1267

 

Integrated   Pest Management in
Sustainable Production Systems 
(15 hp)

 

Laura Grenville-Briggs Didymus

BI1296

 

Plant Biology for Breeding and   Protection (15 hp)

 

Erik Alexandersson

Alnarp

 

 

 

 

Umeå

 

 

 

 

Uppsala

 

 

 

 

BI1346

 

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (15 hp)

 

Sharon Hill

BI1347

 

Practical research training (15 hp)

 

William Walker

(period   1a-1b)

 

 

 

 

(period   2a-2b)

 

 

 

 

(period   3a-3b)

 

 

 

 

(period   4a-4b)

 

 

 

 

08   Jun - 30 Aug 2020

 

 

 

 

EX0856                            

  Independent Project in Biology (30 hp)                   Salla Marttila

 

LB0108   
          Agroecology
Basics (15 hp)
 
   Teun Dekker

Kurser vi deltar i på grundläggande- och avancerad nivå

Kurser vi deltar i på grundläggande nivå

Kurskod  

Kursnamn

BI1263   Odling, skörd och efterskörd av   trädgårdsprodukter (15 hp)
BI1284   Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer (7,5 hp)
BI1286   Växtfysiologi (15 hp)
BI1311   Botanik och   växtkännedom (15 hp)
LK0195   Skötsel av grönytor och naturmarker (15 hp)
LK0244   Trädgårdsdesignens metod och material (15 hp)
TD0008   Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (15 hp) 
BI1240   Botanik och växtfysiologi
LK0277   Biologiska system i landskapet
BI1143   Odlingssystem i trädgårdsföretaget
BI1294   Introduction to plant biology for breeding and protection   Introduction to Plant Biology for Sustainable Production
BI1053   Odling i trädgårdsföretag
EX0829   Master Thesis in Agroecology
BI1232   Environmental Issuse in Crop Production
LB0055   Agroecology and sustainability of production systems
LK0212   Urban Agriculture and Social Interaction
FÖ0423   Trädgårdsmarknaden
LK0282   Urban Agriculture and Social Interaction
LB0098    
FÖ0435   Product Development and Innovation Systems in Horticulture
BI1061   Applied Plant Biotechnology
BI1313   Animalieproduktion I
TN0340   Djurhållningens teknologi
 
Kurser vi deltar i   på avancerad nivå
BI1061                Applied Plant Biotechnology (15 hp)
BI1283                  Environmental Issues in Crop Production (15 hp)
BI1294                  Introduction to Plant Biology for Sustainable Production (15 hp)
BI1309   Horticultural Systems and Future challenges (15 hp)
FÖ0435                 Product Development and Innovation Systems in Horticulture (15 hp)
LB0109                 Agroecology and Sustainability of Production Systems (15 hp)
EX0848                 Independent Project in Agricultural science (30 hp)