Forskarutbildning inom växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 20 augusti 2019

Vi har ett stort utbud av forskarutbildningar inom bland annat kemisk ekologi, integrerat växtskydd och kemisk analys.

Läs mer om utbudet på SLUs utbildningssidor


Kontaktinformation