Forskarutbildning inom växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 02 augusti 2017

Vi har ett stort utbud av forskarutbildningar inom bland annat kemisk ekologi, integrerat växtskydd och kemisk analys.

Läs mer om utbudet på SLUs utbildningssidor


Kontaktinformation