Ur SLU:s kunskapsbank

Juverinfektion hos tackor med till synes friska juver

Senast ändrad: 28 november 2019

I svenska fårbesättningar märker djurägaren främst allvarliga, ofta dödliga juverinflammationer. De osynliga juverinflammationerna är dock också viktiga; de ger sänkt mjölkproduktion, förändrad mjölkkvalitet, spridning av bakterier samt troligen också försämrad lammtillväxt och ökad dödlighet hos lammen.

I vår studie hade en fjärdedel av tackorna i 22 besättningar juverinfektion trots att de inte hade några synliga tecken på dålig juverhälsa. Drygt hälften av bakteriefynden tillhörde gruppen koagulasnegativa stafylokocker (KNS). En del KNS-arter är relativt harmlösa medan andra kan ge problem med långvariga inflammationer i juvret. Knappt en tiondel av juverinfektionerna orsakades av Staphylococcus aureus som är den bakterie som är vanligast vid de mer aggressiva juverinflammationerna.

Mjölkundersökning med CMT (California Mastitis Test) är användbart för att hitta tackor med juverinfektion och på så sätt hålla koll på smittläget i besättningen. Fördelen med CMT är att djurägaren själv kan utföra det direkt vid tackan. Det är ett snabbt och billigt test som är lätt att lära sig.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092144881730247X

Referens

Persson Y, Nyman AK, Soderquist L, Tomic N, Persson Waller K. 2017. Intramammary infections and somatic cell counts in meat and pelt producing ewes with clinically healthy udders. Small Ruminant Research 156, 66-72. 10.1016/j.smallrumres.2017.09.012 NOV 2017


Kontaktinformation