Ur SLU:s kunskapsbank

Hur stor liggyta behöver hästen i ligghallen?

Senast ändrad: 15 februari 2022
Häst i ligghall

En säker och bekväm viloplats är en viktig faktor för hästens välfärd. Liggtiderna för hästar i box påverkas av faktorer som boxstorlek och strö, medan liggtiden hos hästar som hålls i grupp även påverkas av sociala relationer och konkurrens om tillgänglig liggyta.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har videofilmat hästar och jämfört deras liggtider i boxar (10,5 m2) och ligghallar av olika storlek (8, 15 eller 18 m2/häst). En ligghallsyta på 8 m2/häst motsvarar minimikravet enligt svensk lagstiftning för en normalstor häst.

Forskarna fann att ökad liggyta ökade hästarnas användning av ligghallen och den totala liggtiden per häst. Liggtiden var lägre när hästarna erbjöds en ligghallsyta på 8 m2/häst, både i jämförelse med uppstallning i box och i jämförelse med en ligghallsyta på 18 m2/häst.

För att säkerställa tillgång till tillräckligt liggutrymme för alla hästar i grupphållning rekommenderar forskarna att det lagstadgade minimikravet rörande liggyta för hästar omvärderas och höjs.

Hästnäringens riksanläggningar Ridskolan Strömsholm och Flyinge finansierade studiens driftskostnader för hästhållning, lönen till doktoranden Linda Kjellberg finansierades av Ridskolan Strömsholm.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11113214

Referens

Kjellberg, L., Yngvesson, J., Sassner, H. and Morgan, K. 2021. Horses’ use of lying halls and time budget in relation to available lying area. Animals vol 11 (11). DOI: 10.3390/ani11113214


Kontaktinformation

Linda Kjellberg
Doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för hippologi

Telefon: +46702474871
E-post: linda.kjellberg@slu.se