Ur SLU:s kunskapsbank

Ny kunskap om mastceller vid astma hos hästar

Senast ändrad: 14 april 2023
Hästmastceller från lunga

Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som kan ge andningsbesvär och nedsatt prestationsförmåga hos hästar. Sjukdomen ger ofta en ansamling av mastceller eller andra inflammatoriska celler i luftvägarna men vilken roll mastceller spelar vid astma hos häst är inte känt.

Syftet med den här studien, som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet, var att beskriva de mastceller som ansamlas i luftvägarna hos hästar med astma och därmed få mer kunskap om deras funktion.

Forskargruppen som utförde studien utvecklade en metod för att isolera mastceller från luftvägarna hos hästar och därefter genomfördes en omfattande analys av mastcellernas genuttryck, alltså av vilka gener som var aktiva och bidrog till cellernas funktion.

Genuttrycket pekade på att mastcellerna tillhörde en variant som normalt förekommer i kroppens slemhinnor. Cellerna uttryckte dessutom flera oväntade gener som är kopplade till immunsystemet och som normalt uttrycks av andra celltyper. Det unika genuttrycket kan tyda på att mastcellerna bidrar till sjukdomsutvecklingen i samband med astma hos hästar.  

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ijms232213976

Referens

Akula, S.; Riihimäki, M.; Waern, I.; Åbrink, M.; Raine, A.; Hellman, L.; Wernersson, S. Quantitative Transcriptome Analysis of Purified Equine Mast Cells Identifies a Dominant Mucosal Mast Cell Population with Possible Inflammatory Functions in Airways of Asthmatic Horses. Int. J. Mol. Sci. 202223, 13976. 


Kontaktinformation

Sara Wernersson
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)   

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se