Personal vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 06 oktober 2023

Enheten för samverkan och utveckling är en av LTV-fakultetens samverkansstödjande resurser. Inom enheten finns fyra samverkansplattformar, SLU Partnerskap Alnarp, SLU Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures och Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Chef med personalansva

Håkan_S_Porträtt bild.jpgHåkan Schroeder, Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys LTV, tel. 040-41 51 33, 0703-17 69 53.Verksamhetsledare

Fredrik Jergmo, operativ verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium, projekt- och konferenskoordinator, redaktör för Movium Fakta, ansvarig för Movium Plantarum, tel. 040-41 50 86, 070-294 87 57.Lars Johansson, strategisk verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium, medverkar i SLU Landskap, tel. 018-67 19 14, 070-566 51 35.
Nina Vogel, Tillförordnad programchef för SLU Urban Futures, tel. 072-70 44 064. 

 

 

Porträttbild av kvinna.Ida Andersson, Verksamhetsledare Forskningskommunikation@LTV, tel. 040-41 55 47, 070-281 51 42.

 

 


Medarbetare

Dimitris Athanassiadis, Hub-koordinator Umeå, SLU Urban Futures, tel. 090-786 83 04.Teresia Borgman, Kommunikatör vid forskningskommunikation@LTV, tel. 090-786 81 54, 073-037 59 82.

 

 

Jeanette Donner, enhetsadministratör, administratör SLU Partnerskap Alnarp och SLU Tankesmedjan Movium, tel. 073-07 62 956.Andrew_G_Porträtt bild_100.jpg Andrew Gallagher, Projekt och Hub-koordinator Ultuna, SLU Urban Futures, tel. 0730 55 80 27.

 Lisa110Mårten_Svensson_2U9A6555.jpg

Lisa Germundssson, tjänstledig, från rollen som verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp, för doktarandstudier vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, tel. 040-4152 53.

 

 Johanna Grundström, kommunikatör vid SLU Partnerskap Alnarp och forskningskommunikation@LTV, tel. 076 137 98 46.

 

 

Lena Jungmark, koordinator barns och ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 072-23 87 921.

 

  

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA (fortlöpande miljöanalys), bebyggd miljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 0706-25 80 17.
Enhetens representant i lokala samverkansrådet och skyddsombud.


Jan Larsson, verksamhetsledningen för SLU Partnerskap Alnarp, tel. 040-41 50 73.Fanny Malmström, föräldrarledig. Projektledare för Borgeby fältdagar 2022, projektledare vid Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

 

  

Parvin Mazandarani, kommunikatör och webbpublicerare SLU Tankesmedjan Movium, SLU Partnerskap Alnarp, SLU Urban Futures och Enheten för samverkan och utveckling, tel. 040-41 52 11, 0730-63 53 28.Titti Olsson, chefredaktör för Tidskriften Stad, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 13.

 

 

Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 01.Tove Stenius, programsekreterare SLU Urban Futures, tel. 072-23 86 054.

 Hanna Weiber-Post, kommunikatör SLU Urban Futures, tel. 072-45 35 337. 

 

 

 

Administrativt stöd 

Porträtt av kvinna.

Isabel Anselmo, HR-handläggare, tel. 040-41 53 53, 070-29 30 982. 

 

 

 

Ulrika Lindblad, ekonomiadministratör, tel. 0722-10 54 30.

 

 

 

Marie Månsson, HR-administratör, tel. 040-41 54 44, 073-04 58 054.

 

 

 

Aria Farahi Nobarian, beslutsstöd, ekonom, tel. 072-24 79 758.

 

  

 

 

 

 


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53