Personal vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 07 september 2022

Enheten för samverkan och utveckling är en av LTV-fakultetens samverkansstödjande resurser. Inom enheten finns fyra samverkansplattformar, SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures och Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Chef med personalansvar

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 02 09 088.

 

 

 

Verksamhetsledare

Caroline Dahl, Verksamhetsledare SLU Tankesmedjan Movium, medverkar i SLU Landskap, tel. 040-41 52 61.

 

 

Lisa Diedrich, programchef SLU Urban Futures, medverkar i SLU Landskap, tel. 072-58 77 844.

 Susanna Lundqvist. Foto.Susanna Lundqvist, projektledare inom  kompetensutveckling för yrkesverksamma, ämnesgruppssekreterare för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, medverkar i SLU Horticulture, tel. 040-41 51 75
Enhetens representant i lokala samverkansrådet.  

 

Håkan_S_Porträtt bild.jpgHåkan Schroeder, Verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys LTV, tel. 040-41 51 33, 0703-17 69 53.Nina Vogel, Biträdande programchef SLU Urban Futures, tel. 072-70 44 064. 

 

 

Porträttbild av kvinna.Ida Andersson, Verksamhetsledare Forskningskommunikation@LTV, tel. 040-41 55 47, 070-281 51 42.

 

 


Medarbetare

Jeanette Donner, enhetsadministratör, administratör SLU Partnerskap Alnarp och SLU Tankesmedjan Movium, tel. 073-07 62 956.Andrew_G_Porträtt bild_100.jpgAndrew Gallagher, koordinator, SLU Urban Futures, tel. 0730 55 80 27.

 
Lisa110Mårten_Svensson_2U9A6555.jpg

Lisa Germundssson, tjänstledig, från rollen som verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp, för doktarandstudier vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, tel. 040-4152 53.

 

 

Fredrik Jergmo, stf verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium, projekt- och konferenskoordinator, redaktör för Movium Fakta, ansvarig för Movium Plantarum, tel. 040-41 50 86, 070-294 87 57.

 

 

Lena Jungmark, koordinator barns och ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 072-23 87 921.

 

  

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA (fortlöpande miljöanalys), bebyggd miljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 0706-25 80 17.
Enhetens representant i lokala samverkansrådet och skyddsombud.


Jan Larsson, verksamhetsledningen för SLU Partnerskap Alnarp, tel. 040-41 50 73.

 

 

Fanny Malmström, projektledare för Borgeby fältdagar 2022, projektledare vid Kompetensutveckling för yrkesverksamma, tel. 073-04 61 276

 

  

Parvin Mazandarani, kommunikatör och webbpublicerare SLU Tankesmedjan Movium, SLU Partnerskap Alnarp, SLU Urban Futures och Enheten för samverkan och utveckling, tel. 040-41 52 11, 0730-63 53 28.

 

Titti Olsson, chefredaktör för Tidskriften Stad, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 13.

 

 

Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 01.

 

 

Tove Stenius, programsekreterare SLU Urban Futures, tel. 072-23 86 054.

 

 

Hanna Weiber-Post, kommunikatör SLU Urban Futures, tel. 072-45 35 337. 

 

 

Porträtt av kvinna. Foto:Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör Forskningskommunikation@LTV, SLU Partnerskap Alnarp och enheten för samverkan och utveckling, tel. 073-09 28 921. 

 

 

Administrativt stöd 

Porträtt av kvinna.

Isabel Anselmo, HR-handläggare, tel. 040-41 53 53, 070-29 30 982. 

 

 

 

Ulrika Lindblad, ekonomiadministratör, tel. 0722-10 54 30.

 

 

 

Marie Månsson, HR-administratör, tel. 040-41 54 44, 073-04 58 054.

 

 

 

Aria Farahi Nobarian, beslutsstöd, ekonom, tel. 072-24 79 758.

 

  

 

 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88