Personal vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 12 januari 2024

Enheten för samverkan och utveckling är en av LTV-fakultetens samverkansstödjande resurser. Inom enheten finns fyra samverkansplattformar, SLU Partnerskap Alnarp, SLU Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures och Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

 

Chef med personalansvar

Porträttbild av kvinna.Ida Andersson, Chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 040 41 55 47, 070 281 51 42.

 

 

Verksamhetsledare

Lina BS_Porträtt bild_100.jpgLina Berglund-Snodgrass, Verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium, tel. 073 075 1645. 

Håkan_S_Porträtt bild.jpgHåkan Schroeder, Verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys LTV, tel. 040 41 51 33, 0703 17 69 53.

 

 

Nina Vogel, Tillförordnad programchef för SLU Urban Futures, tel. 072 70 44 064. 

 

 


Medarbetare

Dimitris Athanassiadis, Hub-koordinator Umeå, SLU Urban Futures, tel. 090 786 83 04.Teresia Borgman, Kommunikatör vid SLU Urban Futures och forskningskommunikation@LTV, tel. 090 786 81 54, 073-037 59 82.

 

 

Jeanette Donner, Enhetsadministratör, administratör SLU Partnerskap Alnarp och SLU Tankesmedjan Movium, tel. 073 07 62 956.Amanda Gabriel, Hub-koordinator Alnarp, SLU Urban Futures, tel. 040 41 52 33.

 

 

Andrew_G_Porträtt bild_100.jpg Andrew Gallagher, Projekt och Hub-koordinator Ultuna, SLU Urban Futures, tel. 0730 55 80 27.

 Lisa110Mårten_Svensson_2U9A6555.jpg

Lisa Germundssson, Tjänstledig, från rollen som verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp, för doktarandstudier vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, tel. 040 4152 53.

 

 Johanna Grundström, Kommunikatör vid SLU Partnerskap Alnarp och forskningskommunikation@LTV, tel. 076 137 98 46.

 

 

Fredrik Jergmo, Koordinator vid SLU Tankesmedjan Movium, projekt- och konferenskoordinator, redaktör för Movium Fakta, ansvarig för Movium Plantarum, tel. 040 41 50 86, 070 294 87 57.

 

Lars Johansson, Redaktionsmedlem Tidskriften Stad, SLU Tankesmedjan Movium, universitetslektor, SLU, tel. 018 67 19 14, 070 566 51 35.

 

 

Lena Jungmark, Koordinator barns och ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 072 23 87 921.

 

  

Harald Klein, Koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA (fortlöpande miljöanalys), bebyggd miljö, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 0706 25 80 17.
Enhetens representant i lokala samverkansrådet och skyddsombud.


Jan Larsson, Verksamhetsledningen för SLU Partnerskap Alnarp, tel. 040 41 50 73.Fanny Malmström, Föräldrarledig. Projektledare för Borgeby fältdagar 2022, projektledare vid Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

 

  

Parvin Mazandarani, Kommunikatör och webbpublicerare SLU Tankesmedjan Movium, SLU Partnerskap Alnarp, SLU Urban Futures och Enheten för samverkan och utveckling, tel. 040 41 52 11, 0730 63 53 28.Titti Olsson, Chefredaktör för Tidskriften Stad, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040 41 52 13.

 

 

Anders Rasmusson, Koordinator Movium Rådgivning, SLU Tankesmedjan Movium, tel. 040 41 52 01.Tove Stenius, Programsekreterare SLU Urban Futures, tel. 072 23 86 054.

 Hanna Weiber-Post, Kommunikatör SLU Urban Futures, tel. 072 45 35 337. 

 

 

 

Administrativt stöd 

Porträtt av kvinna.

Isabel Anselmo, HR-handläggare, tel. 040-41 53 53, 070 29 30 982. 

 

 

 

Ulrika Lindblad, Ekonomiadministratör, tel. 0722 10 54 30.

 

 

 

Marie Månsson, HR-administratör, tel. 040 41 54 44, 073-04 58 054.

 

 

 

Aria Farahi Nobarian, Beslutsstöd, ekonom, tel. 072 24 79 758.

 

  

 


Kontaktinformation

Ida Andersson

Chef vid Enheten för samverkan och utveckling

Telefon: +46 40-41 55 47, +46 70-281 51 42
E-post: ida.andersson@slu.se