Personal vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 28 maj 2021

Enheten för samverkan och utveckling är en av LTV-fakultetens samverkansstödjande resurser. Inom enheten finns fyra samverkansplattformar, SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures och Kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Chef med personalansvar

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 02 09 088

 

 

 

Verksamhetsledare

Caroline Dahl, verksamhetsledare Tankesmedjan Movium, medverkar i SLU Landskap, tel. 040-41 52 61

 

 

Lisa Diedrich, programchef SLU Urban Futures, medverkar i SLU Landskap, tel. 072-58 77 844 (sjukskriven tillsvidare).

 Susanna Lundqvist. Foto.Susanna Lundqvist, projektledare inom  kompetensutveckling för yrkesverksamma, ämnesgruppssekreterare för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, medverkar i SLU Horticulture, tel. 040 - 41 51 75 
Enhetens representant i lokala samverkansrådet.  

 

Lisa Germundssson, tjänstledig, från rollen som verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp, för doktarandstudier vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, tel. 040-4152 53 

 

 

Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, tel. 072 - 50 37 804

 

 

Nina Vogel, tf programchef SLU Urban Futures till och med 30 juni 2021, tel. 072-70 44 064. 

 

 


Medarbetare

Porträtt av en kvinna. Foto.Matilda Alfengård, vikarierande programsekreterare SLU Urban Future.

 

 

Porträttbild av kvinna.Ida Andersson, projektledare för LTV:s forskningskommunikationsprojekt, tel. 040-41 55 47, 070-281 51 42

 

 

 

Jeanette Donner, enhetsadministratör, administratör SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures, tel. 073-07 62 956Fredrik Jergmo, stf verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium, projekt- och konferenskoordinator, redaktör för Movium Fakta, ansvarig för Movium Plantarum, tel. 040-41 50 86, 070-294 8757.

 

 

 Lena Johnson, projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, webbpublicerare, tel. 040 - 41 52 69

 

 

Lena Jungmark, koordinator barns och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium, tel. 072-23 87 921

 

  

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA (fortlöpande miljöanalys), bebyggd miljö, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 55 53

Enhetens representant i lokala samverkansrådet och skyddsombud.

Jan Larsson, verksamhetsledningen för SLU Partnerskap Alnarp, tel. 040 - 41 50 73

 

 

Fanny Malmström, projektledare (föräldraledig).

 

  

 

Parvin Mazandarani, kommunikatör och webbpublicerare Tankesmedjan Movium, SLU Partnerskap Alnarp ooh SLU Urban Futures, tel. 040 - 41 52 11

 

 

Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 01

 

 

 Titti Olsson, chefredaktör för Tidskriften Stad, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 13

 

 

Tove Stenius, programsekreterare SLU Urban Futures, tel. 072-23 86 054 (föräldrarledig).

 

 

Hanna Weiber-Post, kommunikatör SLU Urban Futures, tel. 072-45 35 337. 

 

 

Porträtt av kvinna. Foto:Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör för Enheten för samverkan och utveckling och SLU Partnerskap Alnarp samt medarbetare i LTV:s forskningskommunikationsprojekt. tel. 073-09 28 921 

 

 

Administrativt stöd 

Porträtt av kvinna.

Isabel Anselmo, HR-handläggare, 040-41 53 53, 070-29 30 982 

 

 

 

Ulrika Lindblad, ekonomiadministratör, 0722-10 54 30

 

 

 

Marie Månsson, HR-administratör, 040-41 54 44, 073-04 58 054

 

 

 

Aria Farahi Nobarian, beslutsstöd, ekonom, 072-24 79 758

 

  

 

 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88

Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se