Personal vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 08 september 2020

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Inom enheten finns, förutom alumnverksamhet och fortbildning, verksamheter såsom SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium, SSEC, SLU Urban Futures och Tillväxt Trädgård.

Chef med personalansvar

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 02 09 088

 

 

 

Medarbetare

Caroline Dahl, verksamhetsledare Tankesmedjan Movium, medverkar i SLU Landskap, tel. 040-41 52 61

 

 

 

Lisa Diedrich, programchef SLU Urban Futures, medverkar i SLU Landskap, tel. 072-58 77 844

 

  

 

Jeanette Donner, administratör SLU Partnerskap Alnarp, programadministratör SLU Urban Futures, tel. 073-07 62 956

 

 

Lisa Germundssson, tjänstledig, från rollen som verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp, för doktarandstudier vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, tel. 040-41 52 53     

 

 

 

Fredrik Jergmo, stf verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium, projekt- och konferenskoordinator, redaktör för Movium Fakta, ansvarig för Movium Plantarum, tel. 040-41 50 86, 070-294 8757.  

 

 Lena Johnson, projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, webbpublicerare, tel. 040 - 41 52 69

 

 

 

Lena Jungmark, koordinator barns och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium, tel. 072-23 87 921

 

  

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA (fortlöpande miljöanalys), bebyggd miljö, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 55 53

Enhetens representant i lokala samverkansrådet och skyddsombud.

  

 

Jan Larsson, verksamhetsledningen för SLU Partnerskap Alnarp, tel. 040 - 41 50 73

 

 

  

Susanna Lundqvist, projektledare inom  kompetensutveckling för yrkesverksamma, kontakt för Uppdragsutbildning,  kontakt för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, medverkar i SLU Horticulture, tel. 040 - 41 51 75 
Enhetens representant i lokala samverkansrådet.  
 

 

 

 Fanny Malmström, projektledare. Föräldraledig.

 

  

 

Parvin Mazandarani, kommunikatör Tankesmedjan Movium, tel. 040 - 41 52 11

 

 

 

Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 01

 

 

 

 Titti Olsson, chefredaktör för Tidskriften Stad, Tankesmedjan Movium, tel. 040-41 52 13

 

 

 

Boel Sandskär, projektledare för OMAR (Omvärldsarenan), ansvarig för SLU Alumnverksamheten i Alnarp, tel. 040- 41 50 82

 


 

Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, tel. 072 - 50 37 804

 

 


Tove Stenius, programsekreterare SLU Urban Futures. Projektledare, tel. 072-23 86 054. Föräldrarledig.

 

 

Hanna Weiber-Post, kommunikatör SLU Urban Futures, tel. 072-45 35 337. 

 

 

 

Nina Vogel, programkoordinator SLU Urban Futures, tel. 072-70 44 064. 

 

 

 

Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör SLU Urban Futures och SLU Partnerskap Alnarp, tel. 073-09 28 921 

 
 
 


Administrativt stöd
 

Isabel Anselmo, HR-handläggare, 040-41 53 53, 070-29 30 982 

 

Marie Månsson, HR-administratör, 040-41 54 44, 073-04 58 054

 

 

 


Aria Farahi Nobarian, beslutsstöd, ekonom, 072-24 79 758

 

  

 

 

 

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se