Datavärdskap - Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 02 februari 2023

Vi är nationell datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning, samt data från samordnad och annan recipient­kontroll, samt liknande lokal miljöövervakning. Datavärdskapet är ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

I vårt uppdrag ingår att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen av vatten i Sverige, och äger de nationella data som samlas in. Samtliga data som finns inom datavärdskapet får fritt användas enligt CC0. Vi ser dock gärna att den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss anger att data har hämtats från datavärdskapet och vem som samlat in de data som används (dvs. finansiär och därmed vanligen dataägare). Förslag på hur man kan citera finns på Miljödata-MVM.

Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar, samt direktlänkar till  data.

Utöver de data som direkt kan ses och hämtas hem via länkarna nedan, så har vi även äldre data från prov­tag­nings­stationer som var i bruk framför allt under 1960- och 1970-talen. Dessa data kommer att läggas ut i Miljödata-MVM så fort vi hinner, men fram till dess så vänligen kontakta oss om ni är intresserad av äldre data.

Sötvatten - NMÖ Vattendrag, trendstationer (trendvattendrag)

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1962. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1986. Data
 • Påväxtalger - tidsperiod från 2007. Data

Anmärkning: Äldre namn på delprogrammet är referensvattendrag och tidsserievattendrag

Sötvatten - NMÖ, Flodmynningar

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1965. Data

Sötvatten - NMÖ Sjöar, trendstationer (trendsjöar)

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1983. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1986. Data.
 • Växtplankton - tidsperiod från 1975. Data
 • Djurplankton - tidsperiod från 1990. Data
 • Makrofyter - tidsperiod från 2007. Data

Anmärkning: Äldre namn på delprogrammet är referenssjöar och tidsseriesjöar

Sötvatten - NMÖ Stora sjöarna, Mälaren

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1964. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1969. Data.
 • Växtplankton - tidsperiod från 1955. Data
 • Djurplankton - tidsperiod från 1964. Data

Sötvatten - NMÖ Stora sjöarna, Vänern

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1969. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1975. Data.
 • Växtplankton - tidsperiod från 1973. Data
 • Djurplankton - tidsperiod från 1973. Data

Sötvatten - NMÖ Stora sjöarna, Vättern

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1966. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1977. Data.
 • Växtplankton - tidsperiod från 1967. Data
 • Djurplankton - tidsperiod från 1974. Data

Sötvatten - Stora sjöarna, Vänerns utflöde

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1968. Data

Anmärkning: Vänerns tillflöden tillhör olika RMÖ- och SRK-program

Sötvatten - Stora sjöarna, Vätterns tillflöden och utflöde

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1966. Data

Anmärkning: Vissa data kan tillhöra olika recipientkontrollprogram, men länken ger samtliga data för enkelhetens skull

Sötvatten - NMÖ Riksinventeringar av sjöar och vattendrag

 • Vattenkemi - undersökningar från 1972, 1975, 1981, 1985, 1990, 1995, 2000 och 2005
 • Bottenfauna - undersökningar från 1995 och 2000

Anmärkning: Dessa data är ännu inte överförda från vår gamla databas till Miljödata-MVM

Sötvatten - NMÖ Sjöar, omdrevsstationer (omdrevssjöar)

 • Vattenkemi - tidsperiod från 2007. Data

Anmärkning: Innan omdrevssjöarna så skedde landsomfattande riksinventeringar rum med ca 5 års mellanrum

Sötvatten - RMÖ Sjöar och vattendrag

 • Vattenkemi - tidsperiod beroende på län. Tidigaste data 1968
 • Biologi - tidsperiod beroende på län. Tidigaste data 1976

Anmärkning: Sök ut de olika regionala miljöövervakningsprogrammens data i Miljödata-MVM. Data finns både för sjöar och vattendrag (kan väljas under "Provtagningsmedium"). Samtliga program kan sökas ut genom att ange "Alla RMÖ" i sökrutan "Undersökningar", men det blir en stor utsökning och utsökningar av enskilda län eller vattendistrikt under "Platser" rekommenderas istället.

Sötvatten - Recipientkontroll i sjöar och vattendrag

 • Vattenkemi - tidsperiod beroende på övervakningsprogram. Tidigaste data 1962
 • Biologi - tidsperiod beroende på övervakningsprogram. Tidigaste data 1969

Anmärkning: Sök ut de olika recipientkontrollprogrammens data i Miljödata-MVM. Data finns både för samordnad recipientkontroll (SRK) och annan recipientkontroll/egenkontroll (RK). Samtliga program kan sökas ut genom att ange "Alla SRK och RK" i sökrutan "Undersökningar", men det blir en stor utsökning och utsökningar av enskilda program rekommenderas istället.

Integrerad kalkeffektsuppföljning - IKEU sjöar

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1983. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1986. Data.
 • Växtplankton - tidsperiod från 1986. Data
 • Djurplankton - tidsperiod från 1990. Data

Integrerad kalkeffektsuppföljning - IKEU vattendrag

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1983. Data
 • Bottenfauna - tidsperiod från 1986. Data
 • Påväxtalger - tidsperiod från 2000. Data

Åtgärdsuppföljning - Nationell kalkeffektuppföljning (NKEU)

 • Vattenkemi i sjöar - tidsperiod från 2013. Data
 • Vattenkemi i vattendrag - tidsperiod från 2013. Data

Åtgärdsuppföljning - Regional kalkeffektuppföljning (KEU)

 • Vattenkemi - tidsperiod beroende på län.
 • Biologi - tidsperiod beroende på län.

Anmärkning: Sök ut de olika regionala KEU-programmens data i Miljödata-MVM. Data finns både för sjöar och vattendrag (om endast det ena önskas, välj då under "Provtagningsmedium"). Om endast något typ av biologiska data önskas kan detta väljas under "Produkt".

Skog - Integrerad monitoring (IM)

 • Vattenkemi - tidsperiod från 1994. Data
 • Skogsundervegetation - tidsperiod från 1982. Data

Anmärkning: Endast vissa vattenkemiska IM-data har migrerats till Miljödata-MVM. Övriga data är för närvarande endast tillgängliga via vår gamla databas.


Kontaktinformation