Registrera ditt klimatinitiativ!

Senast ändrad: 29 november 2022

Klimatsamtalen vid SLU syftar till att öka SLU:s vetenskapliga dialog kring klimatförändringar. Under 2021-2023 hålls ett antal tvärvetenskapliga seminarier och dialoger inom serien, i relation till IPCC:s AR6-rapporter.

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar, som tillsammans är värdar för klimatsamtalen, välkomnar nu möjligheten att lista andra initiativ med en stark klimatrelevans som involverar forskare vid SLU och potentiellt externa intressenter, kopplade till klimatsamtalen. 

Vilka typer av initiativ får vara med?

Alla typer av evenemang eller samtal (t.ex. webinar, workshops eller presentationer) kan listas under sidan om Klimatsamtal om de uppfyller kriterierna att: 1) initiativet är vetenskapligt till sin natur, 2) har en tydlig relevans kring klimatförändringar och 3) minst en SLU-anställd har en framträdande roll i evenemanget.

Varför lista evenemang?

Genom att lista ditt evenemang på vår webbsida kommer du att bidra till SLU:s gemensamma pool av klimatrelaterade initiativ. Du kan nå ut till en bredare publik och du kan inspirera kollegor och andra att ta ytterligare steg i deras ansträngningar för förbättrad kunskap om klimatförändringarna.

Hur ansöker man om att vara med?

För att skicka in en ansökan, vänligen fyll i detta formulär. Vi kommer att ta emot och godkänna kvalificerade ansökningar löpande.

Registrera ditt klimatinitiativ här

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.