Livsmedel

Senast ändrad: 14 mars 2024

Här får du lära dig mer om svenska livsmedel. Vad finns det för typiska svenska livsmedel? Vad finns det för jobb inom området livsmedel?

Livsmedel i Sverige

I det här avsnittet får du lära dig mer om svenska livsmedel, livsmedelsproduktion och olika lagar och regler som gäller för livsmedel.

Myndighet – Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är den myndighet som kontrollerar livsmedel i Sverige.  Livsmedelsverket arbetar för:

 • säker mat och bra vatten att dricka
 • att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad
 • att bidra till bra vanor när det gäller maten

Livsmedelslagens mål är att skydda konsumenter och att se till att de får information om maten. Det finns både grundläggande lagar, som gäller för alla livsmedel, och mer speciella regler för vissa områden.

Sverige har hårda lagar om hantering av djur och produktion av livsmedel. Det finns tydliga regler genom hela produktionen fram till konsument. Det gör att konsumenten kan vara säker på att de livsmedel som säljs i Sverige är bra och inte har några farliga ämnen i sig. För att en produkt ska få kallas livsmedel (och säljas som något man äter) krävs att det inte har mer än vissa gränsvärden av olika ämnen i sig.

Livsmedel som är bra för människan och miljön

Det finns två saker som är viktiga när det gäller livsmedel i Sverige idag:

 1. Det ena är att det ska vara bra för hälsan.
 2. Det andra är att ekologiska livsmedel säljs mer och mer.

Detta har även gjort att mängden produkter har ökat mycket. 

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen producerar livsmedel, det vill säga mat och dryck. Livsmedel tillverkas bland annat genom behandling av produkter från av jordbruket. Livsmedelsindustrin är en av de största industrierna i Sverige och den största i EU. De största områdena är slakt (som har störst försäljning) och bageri (som har störst antal anställda).

Livsmedelsindustrin finns i hela landet. Skåne, Västra Götaland och Stockholm har flest personer anställda i livsmedelsindustrin.

Stockholm, Malmö, Göteborg och Halmstad har mest jobb i livsmedelsindustrin. Ihop med Helsingborg har dessa fem områden den största exporten av livsmedel från Sverige.

I livsmedelsindustrin finns över 53 000 anställda (2011). De flesta arbetar i företag med mer än 50 anställda.

Tillverkningen av livsmedel sker till störst del i de stora företagen. De tre största livsmedelsföretagen står för ungefär 75 procent av försäljningen inom varje typ av produkt. De små företagen är många, men de står för en liten del av försäljningen. Små företag är viktiga av andra anledningar: 

 • de ger en blandning av olika produkter och tekniker på marknaden
 • de ger jobb på olika platser i landet
 • de ökar möjligheter till behandling av lokala produkter från jordbruket
 • de kan utvecklas och växa med tiden

Livsmedelsindustrin är en av de affärsgrenar i Sverige som har högst andel utlandsfödda anställda. Många företag och många kända produkter inom livsmedel har byggts upp av människor som invandrat till Sverige. 

Många olika branscher

Livsmedelsindustrin finns över hela landet och har många olika branscher (grenar):

Branscher, i storleksordning:

 • Slakteri- och charkuteriindustrin
 • Mejeri- och glassindustrin
 • Frukt- och grönsakskonservindustrin
 • Fisk- och fiskkonservindustri
 • Olje- och fettindustri
 • Kvarn- och stärkelseindustri
 • Bageriindustri
 • Sockerindustri
 • Choklad- och konfektyrindustri
 • Spritdrycks- och vinindustri
 • Maltdrycksindustri
 • Mineral- och läskedrycksindustri

Branschriktlinjer :

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Ekologiskt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar med forskning, utbildning och kommunikation om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Här hittar du faktablad om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Livsmedel och svensk kultur

Livsmedel behövs inte bara för vår överlevnad utan har också många viktiga viktiga funktioner socialt och kulturellt. Det här avsnittet handlar om svensk kultur och svenska mattraditioner.

Kulturhuset är en portal där du kan läsa allt om svensk kultur. Här kan du läsa mer om svensk matkultur.

Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat och dryck. Här samlas forskning och upplevelser för att skapa ett hållbart och innovativt Matsverige.

Utbildning inom Livsmedel

Det här avsnittet handlar om vad det finns för olika möjligheter till utbildning som kan leda till jobb inom de gröna näringarna.

Gymnasium

Om du är intresserad av att jobba praktiskt i yrken kring måltiden (när man sitter ner och äter tillsammans) nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik finns Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet.

Programmet finns med två olika inriktningar:

 1. Bageri och konditori
 2. Kök och servering.

Bageri och konditori: Du lär dig om hantverket (produktionssätt som utförs för hand) inom bageri och konditori. Ger möjlighet till jobb som t.ex. bagare och konditor.

Färskvaror, delikatess och catering: Du lär dig om livsmedel, försäljning, val av råvara (vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats) tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Ger möjlighet till jobb som t.ex. butikssäljare inom färskvaror och delikatess.

Kök och servering: Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om arbete i bar. Ger möjlighet till jobb som t.ex. kock, servitris eller servitör.

Det är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.  Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på universitet eller högskola.

 

Universitet och högskola

Universitet och högskola. På universitet och högskolor kan du ta kandidatexamen (3 års utbildning) eller mastersexamen (5 års utbildning). Vill du kan du sedan forska. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har över 25 utbildningsprogram som leder fram till yrken i de gröna näringarna. Gröna utbildningar finns även på landets övriga universitet och högskolor.  Exempel på universitetutbildning med inriktning mot livsmedel är; Livsmedelsprogrammet,  Växtodlingsprogrammet, Biologi och miljövetenskap, Ekonomi - hållbar utveckling, Lantmästare.

SLU har även korta webbkurser inom livsmedel som kan göras via datorn. Du hittar mera information om dessa kurser under ett annat avsnitt på denna sida.

Yrkeshögskola och folkhögskola

Det finns även många utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola. Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år som vill studera. Yrkeshögskolans utbildningar drivs i nära samarbete med arbetslivet. De ger bra möjlighet till jobb!

Studiebesök, praktik och jobb

Det här avsnittet är främst tänkt som stöd till studiebesök och praktik som man kan göra inom till exempel en SFI-utbildning. Du kan också läsa igenom det för information.

 

Filmer om jobb inom livsmedel

Här kan du titta på några filmer om yrken inom livsmedelsområdet:

Barista:

Husfru:

Kock:

Köksbiträde:

Livsmedelsinspektör:

 


Kontaktinformation