Hoppa till huvudinnehåll

Faktablad och broschyrer

Epoks faktablad och broschyrer kan vara kortfattade versioner eller utvalda delar av kunskapssynteserna, rapporter från seminarier eller workshops med mera. 

Är det lönsamt att producera ekologiskt?

Sverige har som mål att öka dels jordbruksmarken som används till ekologisk produktion, dels konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Men vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I detta faktablad tittar vi närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Framsida av faktablad om ekonomi, text och en biild på en dator och ett kreditkort.

Växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. I detta faktablad från Epok ges korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.

Framsida av faktablad om växtskydd.

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. I ett nytt faktablad presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texterna är ett utdrag från ekofakta.se.

Framsida av faktablad eko, regenerativt...

Fakta och råd om biostimulanter

I detta faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Framsida av faktablad om biostimulanter. Text samt bild på morot.

Material från OK-Net Ecofeed

Här har vi samlat materialet som kommit ur den svenska delen av projektet OK-Net Ecofeed, som syftat till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa.

Närproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Ett faktablad som kortfattat diskuterar hur man kan tänka i valet mellan lokalproducerat och/eller ekologiskt. En fråga som det inte finns några enkla svar på men där detta faktablad kan ge lite hjälp på traven.

Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs

För att nå en hållbar ekologisk produktion behöver vi goda kunskaper om effektiva och miljövänliga odlingsmetoder. EPOK har i samarbete med Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE), vid SLU tagit initiativ till skriften som både ger insikter från den senaste forskningen och praktiska rekommendationer.

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion

I en rapport från EPOK beskrivs vilka växtskyddsmedel och metoder som används i ekologisk produktion och vilka risker de har för hälsa och miljö. Här har vi sammanställt de viktigaste slutsatserna från rapporten.

Fler faktablad och broschyrer

Publicerad: 30 augusti 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…