Hoppa till huvudinnehåll

Faktablad och broschyrer

Epoks faktablad och broschyrer kan vara kortfattade versioner eller utvalda delar av kunskapssynteserna, rapporter från seminarier eller workshops med mera. 

Växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. I detta faktablad från Epok ges korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.

Framsida av faktablad om växtskydd.

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. I ett nytt faktablad presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texterna är ett utdrag från ekofakta.se.

Framsida av faktablad eko, regenerativt...

Fakta och råd om biostimulanter

I detta faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Framsida av faktablad om biostimulanter. Text samt bild på morot.

Material från OK-Net Ecofeed

Här har vi samlat materialet som kommit ur den svenska delen av projektet OK-Net Ecofeed, som syftat till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa.

Närproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Ett faktablad som kortfattat diskuterar hur man kan tänka i valet mellan lokalproducerat och/eller ekologiskt. En fråga som det inte finns några enkla svar på men där detta faktablad kan ge lite hjälp på traven.

Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs

För att nå en hållbar ekologisk produktion behöver vi goda kunskaper om effektiva och miljövänliga odlingsmetoder. EPOK har i samarbete med Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE), vid SLU tagit initiativ till skriften som både ger insikter från den senaste forskningen och praktiska rekommendationer.

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion

I en rapport från EPOK beskrivs vilka växtskyddsmedel och metoder som används i ekologisk produktion och vilka risker de har för hälsa och miljö. Här har vi sammanställt de viktigaste slutsatserna från rapporten.

Ekologiskt – bäst i alla lägen?

Kortfattat vetande om ekomat, hälsa och miljö. I faktabladet förklaras mycket övergripande vad ekologiskt lantbruk och ekologisk mat är för något. Sedan besvaras med stöd i aktuell forskning några vanliga frågor kring ekomat: • Kan all mat bli ekologisk? • Är ekologiskt lantbruk bättre för miljön? • Är ekologisk mat nyttigare än "vanlig mat? • Räcker maten till alla? • Finns fler skäl att välja ekologisk mat? • Vilka ekologiska matvaror gör störst skillnad?

Fler faktablad och broschyrer

Publicerad: 27 mars 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…