Dokumentation: Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten

Senast ändrad: 09 augusti 2023
Akvarell med älg och landskap.

Här finns all dokumentation från seminariet som genomfördes den 28 januari 2021

Seminariet fokuserade på hur vi kan kommunicera om allemansrätten med olika målgrupper och öka kunskap, medvetenhet och skapa delaktighet. Seminariet var inriktat till personer som arbetar med naturvägledning eller friluftsliv och arrangerades av SLU Centrum för naturvägledning och Naturvårdsverket.

Seminariet Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten: 

 • Beskrev allemansrättens nuläge och framtidstrender,
 • presenterade aktuell forskning om förändringar i friluftslivet,
 • lyfte exempel på innovativ kommunikation med höjdpunkter och fallgropar,
 • diskuterade hur man kan inkludera viktiga målgrupper och öka delaktigheten,
 • samlade idéer och erfarenheter från deltagarna och spred inspiration.

Programmet och dokumentation

Här finns programpunkterna med länkar till presentationer och dokumentation. Seminariet spelades in och finns i fem filmer, se länkar nedan.

Morgonfika, välkomna och inledning

Se inspelningen, del 1. (34 min)

 • Dagen inleds med morgonfika på några platser i landet där vi hälsar på hos Ola Fransson i Vålådalen, Johanna Ugander i Halmstad och Magnus Carlson i Stockholm.
 • Seminariets upplägg presenteras av Anki Grundelius och Per Bengtson.
 • Inledning av Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket.
 • En hälsning från HKH Kronprinsessan Victoria inför seminariet. Se separat inspelning här. Film: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna
 • Menti-frågor till deltagarna: Var jobbar du? Det här borde fler veta om allemansrätten. Se resultat från Menti-frågor.

Trendspaningar om allemansrätten och friluftslivet.

Se inspelningen, del 2. (38 min)

 • Pandemiåret 2020 förändrade friluftslivet. Exempel från olika platser i landet. Så här planerar vi inför 2021. Med Johanna Petersen, Skånska Landskap och Lo Fischer, naturum Abisko. 
 • Friluftsliv i förändring – Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet. Med utgångspunkt i forskningen beskriver Peter Fredman aktuella trender inom friluftslivet och hur de kan påverka allemansrätten. Hur utmanas allemansrätten när friluftslivet blir allt mer mångfacetterat? Se powerpoint.
 • Allemansrättens framtid är en kommunikationsfråga – Klas Sandell, professor emeritus, tar upp allemansrättens miljöpedagogiska betydelse och dess landskapsperspektiv – ett mångbrukat hänsynslandskap. Han ger förslag på hur man kan kommunicera allemansrätten och värna om den. Se powerpoint.

Att nå ut om allemansrätten – konkreta exempel

Se inspelningen, del 3. (28 min)

 • Så skapade vi filmerna om allemansrätten med humor som verktyg – Dina Eveneus, Svenskt Friluftsliv. Se powerpoint.
 • Lekfulla uppdrag om allemansrätten med Skogsmulle på Kullaberg – Lovisa Cederström, Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden. Upptäck Kullaberg med Skogsmulle.
 • Inkludera nya målgrupper med Schysst-metoden – Dena Gevarez, Naturskyddsföreningen. Se powerpoint.

Att påverka beteenden – exempel från England och psykologin bakom beteendeförändring

Se inspelningen, del 4. (32 min)

 • Så inspireras besökarna att värna naturen i Englands nationalparker – Jim Mitchell, New Forest National Park, UK. I Englands nationalparker är besökstrycket högt och man arbetar med olika metoder för att påverka beteenden. Presentationen hölls på engelska. Se powerpoint.
 • Pausgympa med Per Bengtson.
 • Varför gör inte folk som de borde? – Frida Hylander, psykolog med fokus på miljö- och klimatfrågorna. Om ”intentionsglappet” och hur man kan kommunicera om allemansrätten på mottagarnas villkor. Se powerpoint.

Så kan vi lyfta allemansrätten – Idéverkstad, panel och summering

Se inspelningen, del 5. (35 min)

 • Idéverkstad: Idéer från alla deltagare. Så pratar vi om allemansrätten. Se resultat från Mentifrågor.
 • Summering med panelen: Eva Sandberg, Klas Sandell, Lo Fischer.
 • Vägen framåt: Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket.
 • Tips om material från SLU Centrum för naturvägledning. Läs mer här.

Eftersnack

 • Diskussion i grupper med möjlighet att utbyta erfarenheter, idéer, kommentarer samt ställa frågor eller kanske till och med inleda nya samarbeten med andra medverkande. Se dokumentation från eftersnacket

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv