SLU Future Food Intellect Events

Senast ändrad: 06 november 2020
En kvinna antecknar i ett block. Foto.

Livsmedelsforskning vid SLU pågår vid alla fyra fakulteterna och åtminstone ett tjugotal institutioner. SLU Future Food bjuder regelbundet alla forskare vid SLU som vill verka för ett hållbart livsmedelssystem till event av olika slag. Tillsammans utgör forskarna SLU Future Foods Intellect.

Hållbar produktion för hållbara matvanor, del 2

23 April 2019. Forskare på SLU har en unik position när komplexa utmaningar som "Hur kan vi uppnå hållbara och hälsosamma kostvanor från hållbar matproduktion?" ska diskuteras. Syftet med denna serie av workshops är att utnyttja kunskapen om kollegor inom detta kompetensområde, nätverk med gamla och nya kontakter, hitta nya möjligheter till samarbete och få idéer för projekt och förslag. Detta är workshop 2/3 i serien.

Hållbar produktion för hållbara matvanor, del 1

13 Mars 2019. I spåren av bla en rapport från organisationen EAT och tidskriften Lancet funderar vi, vad kan SLU bidra med? Hur kan detta material kompletteras och/eller utvecklas utifrån SLUs kompetenser? SLU Future Food bjöd in intresserade forskare vid SLU till en öppen diskussion med syfte att skapa konkret förslag till fortsatt arbete. Workshopen var del ett i en serie av tre workshops.

Workshop om matsvinn

7 mars 2019. SLU:s matsvinnsforskare träffades och utbytte kunskap och erfarenhter om sina respektive forskningsfält inom matsvinnsområdet.

Tvärvetenskap för ett hållbart livsmedelssystem - What's in it for me?

27 september 2018. Detta var ett tillfälle att lära sig mer om tvärvetenskap. Vad är tvärvetenskap? Varför ska vi forska tvärvetenskapligt? Varför är tvärvetenskapligt arbete svårt? Mötet avslutades med paneldiskussioner där erfarenheter i ämnet delades.

Se den inspelade föreläsningen Cross-disciplinary science for a sustainable food system - what's in it for me? nedan. Filmen är totalt 3 timmar lång. För att se programpunkerna, klicka på huvudrubriken för seminariet.

Annat material

Cross-disciplinary approaches: the ‘must have’ tools to work with complexity - ett referat skrivet av SIANI från SLU Future Foods seminarium om tvärvetenskap den 27 september 2018.

Hur man lyckas med en forskningsansökan - för ett hållbart livsmedelssystem

28 mars 2018. Den här workshopen handlade om att lyckas med forskningsansökningar. Förutom en generell överblick presenterad av Formas, så gavs också speciella tips för  tvärvetenskapliga ansökningar och ansökningar för att genomföra syntesanalyser.

Se den inspelade föreläsningen "Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept" från Formas:

Speed dating för ett hållbart livsmedelssystem

6 mars 2018. SLU-forskare som arbetar för ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt hållbart livsmedelssystem bjöds in till speed dating.