29 apr

Zoom

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar

Rob Hart, Lotta Rydhmer, Peter Högberg, Jennie Barron

Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som rör klimatförändringar.

Under detta evenemang kommer vi att hålla ett modererat samtal om hur vi kan stärka vår forskning om klimatförändringar för framtiden tillsammans med forskarna Lotta Rydhmer, Peter Högberg, Jennie Barron och Rob Hart. Dessutom kommer det att finnas möjligheter för alla deltagare att interagera, nätverka och dela reflektioner. 

Bakgrund

Under 2021 och 2022 kommer IPCC lansera sin Sixth Assessment Report (AR6) som presenterar vad forskningen vet om klimatförändringarna i delrapporter om den vetenskapliga grunden, att begränsa klimatförändringarna, effekter, anpassning och sårbarhet. Rapporterna kommer med stor sannolikhet få stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Den förra rapportomgången (AR5) kom 2014 och utgjorde den vetenskapliga grunden till Parisavtalet.

SLU Global och SLU Future Food, SLU Future Forests, SLU Future One Health och SLU Urban Futures tar nu lanseringen av IPCC-rapporterna som ett tillfälle att öka det tvärvetenskapliga samtalet om klimatförändringar vid SLU, med en serie interna vetenskapliga dialoger och öppna seminarier med både externa och interna deltagare.

Vi startar serien med den första interna vetenskapliga dialogen 29 april, via zoom kl 9-10.30. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla ämnesområden vid SLU med ett intresse för forskning som relaterar till klimatförändringar.

Kort om talarna:

Rob Hart - Min forskning rör utvecklingen av den globala ekonomin på mycket lång sikt och förvaltningen av denna utveckling genom policyinstrument.

Lotta Rydhmer - Jag arbetar med forskning och utbildning kring djuruppfödning och genetik, främst avel för en mer hållbar produktion.

Peter Högberg - Min forskning handlar om kväve- och kolcykler bland träd, särskilt interaktionerna mellan träd, mykorrhizasvampar och jorden.

Jennie Barron - Min forskning rör vattenhantering inom jordbruket. Mina speciella intressen inkluderar utveckling och omvandling av odlingssystem och landskap, genom vatten- och markförvaltning, politiskt engagemang och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på Afrika söder om Sahara samt Asien.

Klimatdialog

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2021-04-29 09:00 - 10:30
Ort: Zoom

Program

Var: Zoomlänk skickas ut med anmälningsbekräftelsen

Språk: Engelska

Dagordning:

  • Inledning
  • Ett SLU-perspektiv på politiska processer kring globala klimatförändringar - Johan Stendahl
  • Hur kan vi stärka vår klimatforskning för framtiden - Ett samtal med Lotta Rydhmer, Peter Högberg, Jennie Barron och Rob Hart, modererad av Susanna Sternberg Lewerin
  • Gruppdiskussioner i fem grupper*
  • Gemensamma reflektioner och avslutning.

Moderator: Sara Gräslund

*Fem valbara diskussionsämnen (väljs på mötet):
1. Climate smart food systems
2. Multifunctional land and seascapes
3. Urban-rural linkages
4. Global systems – local impact
5. Transition to biobased economy 


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se