SLU-bloggar om hållbara livsmedelssystem

Senast ändrad: 26 september 2021
Pratbubblor och SLU-logon. Illustration.

Här tipsar vi om intressanta och aktiva bloggar som drivs av forskare och forskargrupper vid SLU, med anknytning till hållbara livsmedelssystem.

SLU Food System Group

En blogg från forskare vid Institutionen för energi och teknik på SLU med ett gemensamt intresse för livsmedelssystem och livscykelanalyser, med målet att lyfta fram problem och tillhandahålla lösningar som kan bidra i omställningen till ett hållbart livsmedelssystem tillhandahåller hälsosam mat för framtida generationer.

SLU Food System Group (engelska)

Kretsloppsteknik

En blogg från enheten för kretsloppsteknik vid Institutionen för energi och teknik på SLU: "Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras."

Kretsloppsteknik (svenska, engelska eller spanska)

New legume food

Syftet med projektet New legume food är att utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter (t.ex. bönor, linser, ärter), för att öka livsmedelssystemets hållbarhet och stimulera en växande bioekonomi baserad på nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel. Projektet bygger på transsektoriell samverkan mellan forskare, livsmedelsindustrin, regionförbund, jordbrukare och konsumenter.

New legume food (svenska och engelska)

Crickets as sustainable food

Projektet syftar till att utveckla en ny, välsmakande, protein- och mineralrik svensk mat baserad på hussyrsa (Acheta domesticus).

Crickets as sustainable food (engelska)

Kulturspannmål - historiska sädesslag i framtidens mat

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, undersöker forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk möjligheter med gamla spannmålssorter. Syftet med det tvärvetenskapliga projektet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål (gamla sorter) i ekologisk produktion.

Kulturspannmål - historiska sädesslag i framtidens mat (svenska)

SLU's global blog

En blogg från SLU Global om internationellt utvecklingsarbete kopplat till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Studenter, forskare, lärare och annan personal vid SLU som på olika sätt arbetar med globalt utvecklingsarbete bidrar med artiklar.

SLU's global blog (engelska) 

Etikbloggen

En blogg om etiska och djuretiska frågor.

Etikbloggen (svenska)

Landsbygdens nycklar

Landsbygdens nycklar är ett forskningsprogram som löper mellan 2017 och 2020 och görs i samarbete mellan forskargruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling vid Institutionen för ekonomi och Institutionen för stad och land vid SLU, samt Robert Gordon University i Aberdeen. Projektet ska utveckla ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext och hur dessa interaktioner bygger en levande landsbygd.

Landsbygdens nycklar (svenska)

Relaterade sidor: