Framtidsstudier

Senast ändrad: 08 maj 2023
Solnedgång över ett fält. Foto.

SLU Future Food har som uppdrag att arbeta med ett framtidsperspektiv. Vi har bland annat valt att se det som att plattformens övergripande verksamhet ska adressera långsiktiga hållbarhetsutmaningar för livsmedelssystemet.

Vi vill också:

  • Genomföra och analysera framtidsstudier för att skapa diskussion och dialog och för att formulera forskningsfrågor
  • Tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar erbjuda SLU:s forskare att lära sig mer om framtidsstudier och förmågan att kritiskt granska dem med hjälp av kurser och möten
  • Stötta SLU:s forskare i att utveckla systemtänkande
  • Bättre kunna presentera forskningsresultatens betydelse ur olika tidsperspektiv och på så sätt göra dem mer greppbara för beslutsfattare

Framtidsstudier

Framtidsstudier är en vetenskap som alltid söker dialog: Vilka alternativ kan tänkas? Vad är möjligt, önskvärt eller hotande? Perspektivet i framtidsstudier är förstås långsiktigt – genom att utarbeta framtidsscenarier och framtidsberättelser förlänger vi sikten. Syftet med framtidsstudier är inte att slå fast sanningar eller att förutspå framtiden. De pekar istället på alternativ och ger underlag för diskussion och handling.

Läs mer