Den hållbara gården – finns den?

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk. Rapporten diskuterar vad hållbarhet och hållbart jordbruk är och olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket.