Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Senast ändrad: 12 januari 2022

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Publ. 2019. Del 6 i serien Future Food Reports. 

Torkan i Sverige 2018 medförde avsevärt mindre skördar av vallfoder än normalt. För att klara försörjningen av djuren sökte djurägare alternativ, t.ex. halm som annars skulle gått till strömedel eller plöjts ner, men även halmskörden drabbades av torkan. På sina håll förekom till och med skörd av vass till foder. Här sammanställs gammal och ny kunskap inför kommande odlingssäsonger med liknande utmaningar som 2018 års torka.