Mat-klimat-listan Version 1.1

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2014 genom institutionen för energi och teknik, SLU. Den mat vi äter, och den vi slänger, står för omkring 25 % av medelsvenskens klimatpåverkan. Konsumtionsmönstren, vad vi äter, måste förändras.

I denna rapport av Elin Röös har siffror för ett antal livsmedelskategorier sammanställs och tillgängliggjorts för alla som på olika sätt genomför växthusgasberäkningar för olika typer av kosthållning.