Mat-klimat-listan Version 1.1

Senast ändrad: 12 januari 2022

Publ. 2014 genom institutionen för energi och teknik, SLU. Den mat vi äter, och den vi slänger, står för omkring 25% av medelsvenskens klimatpåverkan1. Konsumtionsmönstren, vad vi äter, måste förändras. I denna rapport av Elin Röös har siffror för ett antal livsmedelskategorier sammanställs och tillgängliggjorts för alla som på olika sätt genomför växthusgasberäkningar för olika typer av kosthållning.