Fiskvälfärd och hållbar matproduktion

Senast ändrad: 23 oktober 2023
Framsida policy brief fiskvälfärd

Publ. 2019 och 2023. Djurskyddslagen omfattar alla djur som hålls av människor, även fisk. Ändå förbises fiskens välbefinnande ofta på grund av bristen på artspecifika bestämmelser och för att de tidigare ansågs ha dåligt utvecklade sinnen. Nya studier har dock upprepade gånger visat motsatsen, och krafter jobbar nu för att skydda fiskar i samma utsträckning som andra djur. Vi behöver nya insikter om hur man tar hand om fisk, förlita oss mindre på vildfångad fisk för fiskfoder och hantera fisk som individer.