Fiskvälfärd och hållbar matproduktion

Senast ändrad: 13 januari 2022

Publ. 2019. Vattenbruk ses av många som en lösning på framtidens utmaningar inom matproduktionen. Men för ett hållbart vattenbruk krävs också nya regelverk som skyddar fiskars välfärd.