Livsmedelsberedskap för en ny tid

Senast ändrad: 03 februari 2021

Publ. 2018. Sveriges riksdag har beslutat att ett nytt civilt försvar ska byggas upp. Det civila försvaret syftar till att säkerställa viktiga samhällsfunktioner – som livsmedelsförsörjningen – under höjd beredskap. Här ges råd för beslutsfattare, planerare och beredskapshandläggare utifrån aktuell forskning från SLU om livsmedelsförsörjningens sårbarhet för störningar.