Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 – hur gick det?

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2019. Del 8 i serien Future Food Reports. Under 2018 diskuterades äldre spannmålssorter, s.k. kultursorter, och deras större förmåga att tolerera extremväder. Det har även kommit uttalanden från ekologiska lantbrukare som odlat både kultursorter och moderna konventionella sorter sida vid sida som intygar att de gamla spannmålen fungerat bättre. I denna pilotstudie undersöks om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling.