Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö

Senast ändrad: 08 maj 2023
Omslaget på rapport no 12 från SLU Future Food

Publ. 2020. Del 12 i serien Future Food Reports. Hur bidrar lantbrukets djur bäst till ett hållbart livsmedelssystem? Syftet med den här rapporten är att tydliggöra den svenska animalieproduktionens möjligheter och utmaningar och vilka kunskapsbehov som finns.

Rapporten är en översikt över den svenska djurhållningens beroende av och inverkan på klimat och miljö och är skriven av forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Målsättningen med rapporten är att den ska vara en källa till fakta för studenter, forskare, lärare, lantbrukare, beslutsfattare, journalister och andra som vill veta mera om djurhållning, miljö och klimat.

Den här upplagan är en uppdaterad version av den tidigare ”Lantbrukets djur i en föränderlig miljö” som kom ut 2009.