Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?

Senast ändrad: 26 maj 2024
Omslag på rapport 14 i serien SLU Future Food reports

SLU Future Food Reports 14. Vad innebär det att äta hållbart och vad är en hållbar kost? På den frågan går det att ge ett relativt enkelt svar, men svaret kan också göras hur komplicerat som helst. I denna rapport sammanfattas miljöpåverkan från den svenska kosten och en ny databas presenteras där man kan göra jämförelser mellan olika slags mat.

Denna populärvetenskapliga rapport sammanfattar kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Tyngdpunkten i rapporten ligger på miljöeffekter kopplade till den svenska matkonsumtionen. I rapporten tar forskarna upp hur olika miljöeffekter från mat kan uppskattas, vilka indikatorer som finns och vilka som bör användas, samt vilken data som finns tillgänglig idag. Den översiktliga miljöpåverkan från olika livsmedelsgrupper med fokus på miljöpåverkan från den svenska kosten presenteras. Det ges exempel på hur man kan ta hänsyn till olika miljöaspekter vid praktiska tillämpningar och hur man kan göra kosten mer hållbar.

I samband med rapporten släpps även en databas och ett gratis webbaserat verktyg för jämförelser mellan olika livsmedels och dieters hållbarhet. Databasen innehåller data för cirka 5000 jordbruksråvaror och livsmedel på marknaden i åtta EU-länder. Exempel på data som ingår i verktyget är utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, användningen av bekämpningsmedel samt indikatorer för djurvälfärd och användning av antibiotika. 

Utforska databasen: SAFAD - Sustainability Assessment of Foods and Diets 

Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten? Författare: Elin Röös, Ylva Ran och Emma Moberg. SLU Future Food Reports #14. Publ 2024.

Författare

Elin Röös, universitetslektor vid institutionen för energi och teknik, SLU

Ylva Ran, postdoktor vid institutionen för energi och teknik, SLU

Emma Moberg, vid IVL Svenska Miljöinstitutet (tidgare vid SLU)

Tidigare versioner

I tidigare versioner av denna rapport, Mat-klimat-listan version 1.0 och 1.1, presenterades uppskattningar av olika livsmedelsgruppers klimatavtryck baserade på befintlig litteratur.