Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2019. Del 7 i serien Future Food Reports. Sommaren 2018 var extremt varm och torr över hela Sverige. Betena torkade bort och djuren fick beta i skogen eller på igenvuxna marker som inte använts på länge. Det är därför viktigt att kartlägga vilken kunskap och vilka åtgärder jordbrukaren använder i växtodlingen och i mjölk- och nötköttsproduktionen för att hantera torka. Vi tar utgångspunkt i ekologisk produktion i Sverige.