Stenhammardagen 2024

Senast ändrad: 27 maj 2024

Anmälan till Stenhammardagen den 12 juni 2024 är nu stängd. Årets tema är robustare livsmedelsförsörjning.