Stenhammardagen 2024

Senast ändrad: 29 februari 2024

Här anmäler du dig till Stenhammardagen den 12 juni 2024. Årets tema är robustare livsmedelsförsörjning.

Jag vill delta vid:
Jag vill åka med i en buss från Ultuna kl 07.15:
Jag godkänner att mitt namn och organisationstillhörighet finns med på en deltagarförteckning som kommer att delas ut under dagen:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.