Aktuell forskning om mjölk och mjölkproduktion på SLU

Senast ändrad: 05 februari 2024
Två forskare, en ko och en kalv utomhus. Foto.

Vid SLU bedrivs omfattande forskning om mjölkkor och mjölkproduktion. Det kan handla om djurvälfärd, djurhälsa stallmiljö eller fodereffektivitet.  Här har vi samlat ett antal intressanta och aktuella projekt.

Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

I denna syntes från Centrum för ekologisk produktion och konsumtion sammanfattas nuvarande kunskapsläge om utfodring i ekologisk mjölkproduktion. Fokus ligger på utfodring av kon och kalven, både under stall- och betesperioden samt på några olika utfodringsstrategier som är lämpliga. Syftet med syntesen har varit att diskutera möjliga utvecklingsvägar för ekologisk KRAV-certifierad mjölkproduktion, baserat på nyare forskning samt på erfarenheter från praktiken. Läs mer om projektet Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

Kor och klimat

Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, till exempel kor, får och getter, kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där djurens foder odlas? I en denna skrift redovisas kortfattat kunskapsläget vad gäller den frågan. Läs mer om projektet Kor och klimat

På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor

Vi har lång erfarenhet av att studera kors tidsbudget och har även gjort studier på hur deras aktivitet påverkas av belysning. Nu kommer vi att driva ett forskningsprojekt om LED-belysning till mjölkkor. Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Läs mer om projektet På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor

Energibalans och fruktsamhet hos Holstein och SRB-kor

Runt kalvning är de flesta mjölkkor i negativ energibalans eftersom de har svårt att äta tillräcklig mycket för att försörja både sin egen kropp och mjölkproduktionen. Kon mobiliserar då energi från sitt kroppshull, men en alltför snabb och kraftig sådan gör kon mer mottaglig för metaboliska störningar och nedsatt fruktsamhet.I detta doktorandprojekt studerades rasens och utfodringsintensitetens inverkan på reproduktionen hos mjölkkor. Läs mer om projektet energibalans och fruktsamhet hos Holstein och SRB-kor

HGEN ReDiverse

Europeiska röda mjölkraser har unika egenskaper som är värdefulla för mjölkbönder. Egenskaperna är också värdefulla för konsumenter av mjölkprodukter. Inom ReDiverse vill vi hitta de genetiska varianter som påverkar dessa egenskaper. Vi vill också hitta genetiska varianter som endast finns hos röda mjölkraser och inte hos andra raser. Denna kunskap ska användas till att utveckla ett modernt avelsprogram. Avelsprogrammet ska leda till att fördelaktiga genetiska varianter blir vanligare och att den genetiska variationen i raserna behålls. Läs mer om projektet HGEN ReDiverse

Fodereffektiva kor

Detta är ett Nordiskt projekt - Feed Utilization in Nordic Cattle (FUNC), där avels- och utfodringsspecialister från Danmark, Finland, Norge och Sverige samarbetar. Syftet är att ta fram en definition på fodereffektivitet som kan användas i avelsverksamhet, utfodring och skötsel för en effektivare mjölkproduktion och en minskad miljöpåverkan. Läs mer om projektet Fodereffektiva kor

OrganicDairyHealth

Syftet med projektet är att förbättra djurhälsa och välfärd genom olika avels- och skötselåtgärder i ekologisk mjölkproduktion med särskilt fokus på juverhälsa och ämnesomsättningsproblem. Genom att fokusera på egenskaper som är användbara både i avel och skötsel kan vi kombinera såväl förbättrade skötselrutiner som långsiktigt genetiskt framsteg. Läs mer om projektet OrganicDairyHealth

Korsningsavel hos mjölkkor – nya avelsverktyg för mer uthållig mjölk- och köttproduktion

Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att studera och utveckla nya genetiska och skötselverktyg för korsningsavelsstrategier för svenska mjölkkobesättningar. Läs mer om projektet korsningsavel hos mjölkkor – nya avelsverktyg för mer uthållig mjölk- och köttproduktion

Kan vi avla för bättre förmåga att tillfriskna från juverinflammation?

Mastit (juverinflammation) hos mjölkkor är en vanligt förekommande sjukdom som har stora negativa ekonomiska och välfärdsmässiga konsekvenser för mejeriindustrin. Målet med denna studie var att förbättra avelsvärderingen av juverhälsa genom att introducera metoder och modeller som kan använda information från sjukdomens hela utveckling, både insjuknande och tillfrisknande. Läs mer om projektet Kan vi avla för bättre förmåga att tillfriskna från juverinflammation?

Automatiska mjölkningssystem som informationskälla i genomisk avelsvärdering

Genomisk selektion har medfört en revolution inom husdjursaveln genom att djur kan selekteras baserat på sin genetiska förmåga, skattad med hjälp av tusentals DNA-markörer i genomet. Syftet med detta projekt är att studera hur data från automatiska mjölkningssystem kan användas för att skatta genomiska avelsvärden för juverexteriör, med hjälp av spenkoordinater registrerade i automatiska mjölkningssystem och markörinformation för mjölkkorna. Läs mer om projektet Automatiska mjölkningssystem som informationskälla i genomisk avelsvärdering

Kvalitetsegenskaper hos mjölk och mejeriprodukter

För en hållbar produktion av mjölk och mejeriprodukter behövs grundläggande kunskaper om de effekter olika gårdsfaktorer har på mjölkråvarans kvalitet, liksom på kvaliteten hos de resulterande mejeriprodukterna. 
Läs mer om projektet Kvalitetsegenskaper hos mjölk och mejeriprodukter