Effekter av kalkning i sjöar

Senast ändrad: 02 februari 2023
Fyra stapeldiagram.

Syftet med delprojektet är att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning i försurade sjöar. I projektet vill man svara på frågor som: Hur skiljer sig försurade sjöar som kalkas jämfört med hur de såg ut före försurningen med avseende på artsammansättning, biologisk mångfald och samhällsstruktur?

Eftersom det i de flesta fall inte finns data från innan sjöarna försurades studerar man dessa frågor genom att jämföra kalkade försurade sjöar med neutrala sjöar samt med försurade sjöar som inte kalkats.

Man tar också reda på vilka oönskade effekter kalkningsverksamheten leder till och hur allvarliga dessa är för att kunna ge generella råd om så optimala kalkningsåtgärder som möjligt. IKEU eftersträvar att göra en integrerad analys av vattenkemiska parametrar med biota samt förändringar i födovävs och ekosystemstruktur då denna koppling oftast saknas i annan typ av kalkeffektuppföljning.

I nuläget utgörs delprojektet av 6 kalkade sjöar samt 6 referenssjöar. Utöver IKEU:s referenssjöar används också några sjöar från det nationella Trendsjöprogrammet som referenser.

Utvalda publikationer:

  1. Angeler, D. G. & Goedkoop, W. (2010) Biological responses to liming in boreal lakes: an assessment using plankton, macroinvertebrate and fish communities. Journal of Applied Ecology, 47(2):478-486. 
  2. Borg, H. & Wällstedt, T. (2009) Inverkan av kalkning på metaller i sjöar (kapitel 2a:4a i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:178-199.
  3. Holmgren, K. (2009) Trender i IKEU-sjöarnas fiskfauna och jämförelser med okalkade referenssjöar (kapitel 2a:5 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:216-238.
  4. Stendera, S. (2009) Status and trend analyses of benthic macroinvertebrate communities in three habitats of limed, acid and neutral reference lakes (kapitel 2a:8 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:284-328.
  5. Sundbom, M. (2009) Kalkningseffekter på ekosystemstruktur i sjöar (kapitel 2a:10 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:372-390.
  6. Sundbom, M. (2009) Kalkningseffekter på växtplankton (kapitel 2a:6 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:240-258.
  7. Wilander, A. & Sundbom, M. (2009) Kalkningseffekter på allmän vattenkemi i IKEU-sjöar (kapitel 2a:2 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:126-146.
  8. Wällstedt, T. (2009) Oönskade effekter av kalkning (kapitel 4 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:538-549.
  9. Persson, G. (2008) Zooplankton response to long-term liming: Comparison of 15 limed and 15 reference lakes in Sweden. Limnologica, 38(1):1-13. 
  10. Östlund, M. (2009) Vattenvegetation i kalkade sjöar samt sura och neutrala referenssjöar (kapitel 2a:9 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:330-370.