Övre Häggingån

Senast ändrad: 25 september 2020

Övre Häggingån ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Övre Häggingån

Länkar till övriga data

 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Övre Häggingån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE688000-137230 (Övre Häggingån, Bron, 5111)
 • Län: Z (Jämtlands län)

Hela Övre Häggingån:

 • Total areal: 60,3 km²
 • Vattendragslängd: 2,9 km
 • Höjd över havet: 702 - 1171 m
 • Flodområde: 48 - Ljusnan

Stationer

 • Häggingdalsvallen
 • Uppströms biflödet (Uppstr biflöde)
  • Provtagning: elfiske   
  • EUID: SE688007-137245, Uppstr biflöde i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6876623, 414636
 • Ö. Häggingån 5110 (Snv 5110 Häggingån Övre) (Övre Häggingån, Bron, 5111)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna
  • EUID: SE688000-137230, Snv 5110 Häggingån Övre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6876551, 414487
  • Total areal: 20,8 km²
 • Nedan bron (HÄGGINGÅN ÖVRE (Nedan Bron) / SNV 5110)
 • Nedom v-hinder (ej med på kartan nedan)
  • Avslutad mätstation
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE688086-137344, Nedom v-hinder i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6877382, 415482
 • Ovan v-hinder (ej med på kartan nedan)
  • Avslutad mätstation
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE688071-137316, Ovan v-hinder i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6877272, 415338

 

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.