Blanksjön, vattenvegetation

Senast ändrad: 17 mars 2023

Vattenvegetation i Blanksjön

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av flytblads-, under- och övervattensvegetation och läget av fast inventeringsområde:

 

Djupfördelning av olika arter i inventeringsområdet:

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 2003-08-01

Kortskottsväxter

 • Styvt Braxengräs Isoetes lacustris
 • Klotgräs Pilularia globulifera
 • Notblomster Lobelia dortmanna

Långskottsväxter

 • Löktåg Juncus bulbosus
 • Rostnate Potamogeton alpinus
 • Skörsträfse Chara globularis
 • Papillsträfse Chara virgata
 • Matt-/glansslinke Nitella opaca/flexilis

Flytbladsväxter

 • Vit näckros Nymphaea alba coll.
 • Gul näckros Nuphar lutea
 • Gäddnate Potamogeton natans

Övervattensväxter

 • Trådstarr Carex lasiocarpa
 • Flaskstarr Carex rostrata
 • Vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • Sjöfräken Equisetum fluviatile
 • Vass Phragmites australis
 • Säv Schoenoplectus lacustris
 • Småsäv Eleocharis sp.
 • Dysäv Eleocharis multicaulis
 • Veketåg Juncus effusus
 • Knapptåg Juncus conglomeratus
 • Bredkaveldun Typha latifolia
 • Ältranunkel Ranunculus flammula
 • Videört Lysimachia vulgaris
 • Igelknopp Sparganium emersum
 • Pors Myrica gale
 • Frossört Scutellaria sp.
 • Kavle Alopecurus sp.
 • Dunört Epilobium sp.

Mossor

 • Näckmossa Fontinalis sp.
 • Krokmossa Drepanocladus sp.